Information om möten med obligationsinvesterare

Report this content

First Camp Group AB har gett i uppdrag till Pareto Securities och Nordea att arrangera ett antal möten med obligationsinvesterare med början idag den 27 oktober 2021 gällande en så kallad tap issue, en utökning av First Camp Groups AB:s nuvarande obligationslån som emitterades 2019.

Utökningen omfattar ett preliminärt belopp på cirka 335 miljoner SEK. Utökningen syftar till att finansiera förvärv.

Ett digitalt investerarmöte kommer att hållas kl 10.00 den 27 oktober på en länk som publiceras på https://corporate.firstcamp.se/investerare

Denna information är sådan som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75

Johan Söör
CEO 
johan.soor@firstcamp.se

Prenumerera

Media

Media