Fiskars publicerar förhandsinformation för 2020

Report this content

Fiskars Oyj Abp   
Insiderinformation
15.1.2021 kl. 19.15 EET

Fiskars publicerar förhandsinformation för 2020

År 2020 var mycket ostabilt på grund av Covid-19 pandemin. Fiskars Oyj Abp publicerar därför preliminära tal för 2020, där utfallet var i linje med bolagets förväntningar. Omsättningen förväntas vara ca 1 116 miljoner euro (2019: 1 090,4), jämförbara EBITA ca 137 miljoner euro (90,6) och rörelseresultatet (EBIT) ca 98 miljoner euro (60,1). Talen är baserade på preliminär information och är inte reviderade.

”Årets fjärde kvartal är det säsongsmässigt viktigaste gällande lönsamheten på helårsnivå. Vi presterade väl i verkställandet, trots att affärer har stängts och rörlighet begränsats på flera av våra centrala marknader på grund av pandemin”, sade Nathalie Ahlström, verkställande direktör, Fiskars Oyj Abp.

Den 13.10.2020 återinförde Fiskars Oyj Abp sina utsikter för 2020 och förväntade sig att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019. År 2019 var jämförbara EBITA 90,6 miljoner euro.

Fiskars Oyj Abp publicerar sin bokslutskommuniké för 2020 den 5.2.2021

FISKARS OYJ ABP
Koncernkommunikation

 

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Prenumerera

Dokument & länkar