Lars Thunell ny ordförande för teknikföretaget Flexenclosure

Lars Thunell, 69, har valts till ny styrelseordförande för det svenska Internet-infrastrukturföretaget Flexenclosure. Thunell har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom internationella och svenska storföretag och har bland annat varit vd för den svenska storbanken SEB och ordförande för International Finance Corporation på Världsbanken.

Flexenclosure är ett svenskt teknikföretag med huvudkontor i Stockholm och produktion i Vara. Företaget tillhandahåller hållbara hårdvarulösningar för internet-infrastruktur genom att designa och tillverka prefabricerade datacenter och intelligenta kraftgenereringssystemt för ICT-industrin. Flexenclosure är ledande inom både dessa områden och har anlagt 43 eCentre datacenter och mer än 3 000 eSite hybridiserade kraftgenereringssystem i 27 länder världen över. 

Lars Thunell har omfattande erfarenhet av internationellt näringsliv och har bland annat arbetat på ABB i Zürich och American Express i New York. På 1990-talet var Thunell vd för försäkringsbolaget Trygg-Hansa och 1998 blev han vd för SEB som han ledde fram till 2005. Efter att han lämnade SEB tjänstgjorde han som ordförande för International Finance Corporation som är en del av världsbanken.

Thunell har också haft ett stort antal styrelseuppdrag, däribland för den brittiska banken Standard Chartered, Kosmos Energy, Astra, Akzo Nobel, SCA och har varit rådgivare till Blackstone. Thunell är fil dr i Statskunskap vid Stockholms universitet.

Som ordinarie ledamöter i styrelsen valdes nyligen också Bruce Grant, Guy Willner och Jean Philippe Prosper. Grant är amerikan och har ett mångårigt förflutet som styrelseledamot inom Stenbecksfären där han bland annat suttit I styrelserna för Tele2 och Transcom. Han startade och driver det internationella konsultföretaget Applied Value. Britten Guy Wilner har gedigen erfarenhet från ett flertal bolag inom ICT-sektorn där han bland annat varit med om att starta och bygga upp globalt framgångsrika bolag. Jean Philippe Prosper är född I Haiti och har stor erfarenhet av internationellt företagande, bland annat från Världsbanken där han haft ett antal ledande och globala positioner inom International Finance Corporation.

Lars Thunell


För ytterligare information, vänligen kontakta:

David King
Vd, Flexenclosure
Telefon: +46 (510) 427 000
E-post: david.king@flexenclosure.com

Lars H. Thunell
Styrelseordförande, Flexenclosure
E-post: lars@thunell.eu


Om Flexenclosure:

Flexenclosure erbjuder hållbara hårdvarulösningar för internetinfrastruktur – vi designar och tillverkar prefabricerade datacenter och intelligenta kraftgenereringssystem för ICT-industrin (Information and Communications Technology). Företaget tillhandahåller integrerade, modulbaserade och fabrikstestade system som är tillförlitliga och anpassningsbara till lokala förutsättningar samt snabba att montera och installera.

eSite x10 är världens första hybridsystem för kraftgenerering som specialutvecklats för telekom-sajter utomhus och utifrån de särskilda krav som sådana ställer. Den patenterade eSite x10 är helt försluten och manipulationssäker med passiv kylning, och saknar både filter och rörliga delar vilket gör den underhållsfri. eSite x10 är framtiden inom hybridkraftgenerering.

eCentre är toppmoderna, kundanpassade, prefabricerade och för-integrerade datahallar som är energieffektiva, framtidssäkrade och snabba att montera. Genom sin flexibla och lätt utökningsbara uppbyggnad, tillåter eCentre anläggandet av kapitaleffektiva datacenter som möter certifieringskrav upp till Uptime Institute Tier IV.

Flexenclosure grundades 1989. Bolaget har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexico, Myanmar, Nigeria och Sydamerika. Bland kunderna märks ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, Vodacom och Zain.

www.flexenclosure.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar