Staten Fiji väljer Flexenclosure och dess eCentre som landningsstation för havsfiberkabel i Savusavu

22 januari 2018 – Stockholm, Sverige, and Suva, Fiji

Som en del av sitt åtagande att tillgängliggöra Internettjänster på Vanua Levu, Fijis nästa största ö, har staten Fiji utsett den svenska specialisten på internetinfrastruktur, Flexenclosure, till att leverera en eCentre landningsstation för havsfiberkabel i Savusavu. 

Havsfiberkabeln kommer att ansluta till den befintliga kabeln Tui-Samoa och därigenom skapa en fiberanslutning med hög kapacitet och tillförlitlighet mellan Vanua Levu och Fijis största ö Viti Levu.

Staten Fijis initiativ förväntas ge ett rejält uppsving till den lokala ekonomin och skapa nya arbetstillfällen inom IKT-industrin (Informations- och KommunikationsTeknologi).  Det kommer även att leda till ökad tillförlitlighet i telekommunikationen mellan Fijis två största öar inklusive nödsamtal under svåra väderförhållanden. Den nya fiberanslutningen till Vanua Levu förväntas vara på plats under första halvan av 2018. 

”Anläggningen av eCentre är ett stort steg framåt i våra planer att ge alla Fijis invånare, oavsett var man bor, tillgång till den teknologi som krävs för att vara del av 2000-talets dynamiska ekonomi,” säger Fijis justitieminister Aiyaz Sayed-Khaiyum. ”Projektet kommer att ge invånarna på Vanua Levu tillgång till samma nivå på tjänster som redan finns på vår största ö, Viti Levu, vilket medför stora ekonomiska möjligheter för lokala företag och arbetstillfällen inom IT vilket gör hela regionen mer attraktiv för nya investeringar. Tillgång till ett snabbt Internet medför även betydande fördelar för invånarna i form av bättre tillgång till publika tjänster, fler högavlönade arbeten, samt en förbättrad möjlighet att kommunicera med människor på andra öar inom Fiji och med övriga världen.”

Ordern från Fiji följer på tre tidigare beställningar på Flexenclosure:s fiberlandningsstationer under 2017 – en från BSCC (Belau Submarine Cable Corporation) på önationen Palau och två från SSCC (Samoa Submarine Cable Company) på Samoa. Dessa nya eCentre är helt avgörande för att öka tillgängligheten och minska kostnaderna för Internettjänster på dessa avlägsna önationer.

“Vi är stolta över att kunna hjälpa staten Fiji med deras digitala transformation av landet,” säger David King, VD Flexenclosure. ”Vi har ett starkt engagemang i stillahavs-regionen och efter tidigare projekt på Palau och Samoa så bekräftar detta projekt på Fiji vår ställning som en ledande leverantör av landningsstationer för havsfiberkabel i denna region”.

Flexenclosure är en specialiserad designer och tillverkare av prefabricerade eCentre landningsstationer för havsfiberkabel. Landningsstationerna kan byggas för att vara bemannade eller obemannade (24x7) anläggningar. eCentre:s modulära uppbyggnad gör att anläggningar enkelt kan expanderas eller utökas med ny utrustning, utan att påverka driften, allt eftersom trafiken i fibernätnätverken ökar.

Flexenclosure har varit en pionjär när det gäller att introducera prefabricerade datacenter i många länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Företaget expanderar nu snabbt i stillahavs-regionen med landningsstationer för havsfiberkabel och det nyligen annonserade, betydande datacenter-initiativet med Virtutel i Australien.

Flexenclosure landningsstation för havsfiberkabel anländer till Palau


För ytterligare information, vänligen kontakta:

David King
Vd, Flexenclosure
Telefon: +46 (510) 427 000
Email: david.king@flexenclosure.com


Om Flexenclosure:

Flexenclosure erbjuder hållbara hårdvarulösningar för internetinfrastruktur – vi designar och tillverkar prefabricerade datacenter och intelligenta kraftreglering och -övervakning system för ICT-industrin (Information and Communications Technology). Företaget tillhandahåller integrerade, modulbaserade och fabrikstestade system som är tillförlitliga och anpassningsbara till lokala förutsättningar samt snabba att montera och installera.

eSite x10 är världens första system för kraftreglering och kraftövervakning som specialutvecklats för telekom-sajter utomhus och utifrån de särskilda krav som sådana ställer. Den patenterade eSite x10 är helt förseglad och manipulationssäker med passiv kylning, och saknar både filter och rörliga delar vilket gör den underhållsfri. eSite x10 är framtiden inom utomhussystem för kraftreglering och kraftövervakning.

eCentre är toppmoderna, kundanpassade, prefabricerade och för-integrerade datacenter som är energieffektiva, framtidssäkra och som kan anläggas på kort tid. Genom sin flexibla och lätt utökningsbara uppbyggnad, tillåter eCentre anläggandet av kapitaleffektiva datacenter som möter alla certifieringskrav, inklusive standarden Uptime Institute Tier IV.

Flexenclosure grundades 1989. Bolaget har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexico, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna finns ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, Vodacom och Zain. Huvudägare till Flexenclosure är det Göteborgsbaserade investeringsbolaget Pegroco Invest AB.

Se även: www.flexenclosure.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

“Vi är stolta över att kunna hjälpa staten Fiji med deras digitala transformation av landet,” säger David King, VD Flexenclosure. ”Vi har ett starkt engagemang i stillahavs-regionen och efter tidigare projekt på Palau och Samoa så bekräftar detta projekt på Fiji vår ställning som en ledande leverantör av landningsstationer för havsfiberkabel i denna region.”
David King, VD Flexenclosure
”Anläggningen av eCentre är ett stort steg framåt i våra planer att ge alla Fijis invånare, oavsett var man bor, tillgång till den teknologi som krävs för att vara del av 2000-talets dynamiska ekonomi,” säger Fijis justitieminister Aiyaz Sayed-Khaiyum. ”Projektet kommer att ge invånarna på Vanua Levu tillgång till samma nivå på tjänster som redan finns på vår största ö, Viti Levu, vilket medför stora ekonomiska möjligheter för lokala företag och arbetstillfällen inom IT vilket gör hela regionen mer attraktiv för nya investeringar. Tillgång till ett snabbt Internet medför även betydande fördelar för invånarna i form av bättre tillgång till publika tjänster, fler högavlönade arbeten, samt en förbättrad möjlighet att kommunicera med människor på andra öar inom Fiji och med övriga världen.”
Fijis justitieminister Aiyaz Sayed-Khaiyum