FlexQube AB (publ) är godkända för handel på Nasdaq First North

FlexQube AB (publ) ("FlexQube" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i aktien beräknas till den 14 december 2017. 

Nasdaq Stockholm har lämnat ett villkorat godkännande gällande upptagande till handel i FlexQubes aktier med ISIN-kod SE0010547075. Kortnamn för aktierna är FLEXQ. Handel beräknas inledas den 14 december 2017 under förutsättning att spridningskravet på First North uppnås. Nasdaqs beslut är även villkorat av att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Göteborg den 4 december 2017

För mer information, vänligen kontakta 

Anders Fogelberg, VD

E-post: anders.fogelberg@flexqube.com

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB.  

Denna information är sådan information som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 15:00

Anders Fogelberg, VD

E-post: anders.fogelberg@flexqube.com

Telefon: +46 702 86 06 74

FlexQube verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för Bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation. FlexQubes kunder återfinns huvudsakligen inom lager, tillverkning och distributionsindustrin. Dessa industrier är under stor förändring och kraven på nya teknologier och en effektiv materialhantering ökar snabbt eftersom kostnaden för materialhantering är stor. FlexQube har utvecklat ett patenterat koncept med modulariserade och smarta byggblock som kan kombineras för att skapa kundunika vagnar för materialhantering.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar