Citat

Samarbetsavtalet innebär betydande volymer för oss de kommande åren och är en viktig milstolpe för oss som företag där vi genom våra lösningar hjälper Oda att driva världens mest effektiva plockverksamhet av dagligvaror.
Anders Fogelberg
Den här typen av projekt där vi levererar en bred palett av applikationer för intralogistik är perfekt för vårt varumärkesbyggande där vi vill vara det marknadsledande företaget när det gäller innovativa lösningar för internlogistik.
Anders Fogelberg
Liftrunner C-frames är ett robust och effektivt koncept för vagnsbaserad materialhantering i krävande miljöer och den här ordern uppmuntrar oss att hitta fler affärer med denna produktkombination.
Anders Fogelberg
Att insourca verksamheten har också en positiv påverkan på våra möjligheter att bredda leverantörsbasen, förbättra bruttomarginalen och genom ökad effektivitet inom supply chain nå kostnadsbesparingar på i storleksordningen 1 miljon kronor per år vid nuvarande volymer. Detta är ett mycket stort och viktigt steg för FlexQube på den nordamerikanska marknaden.
Anders Fogelberg
Hutchinson är en existerande kund till FlexQube och vi har hittills levererat vårt vagnskoncept till sex fabriker i Spanien, Mexiko och USA.
Anders Fogelberg
Vi ser en effektivitetspotential genom att insourca montering och distribution, dels genom att sänka kostnaderna för montering och distribution men också genom att ytterligare förbättra vår kvalitet då produktutveckling och kunddesign kommer närmare produkterna.
Anders Fogelberg
Det finns en tydlig kostnads- och effektivitetsfördel med vår lösning jämfört med den nuvarande metoden som är väldigt gaffeltrucksintensiv, men också jämfört med andra konkurrerande leverantörer som erbjuder materialhanteringståg
Anders Fogelberg
Detta är mycket glädjande och en viktig milstolpe i omvandlingen från att vara ett mekaniskt bolag till att vara en digital aktör med elektrifierade och självkörande produkter.
Per Augustsson
Vi har investerat mycket tid och kapital i detta projekt och det känns väldigt positivt att få en formell beställning från en multinationell bilproducent som Daimler innan vi ens har introducerat produkten till den breda marknaden. Denna eQart® kommer testas hos ett Mercedes-Benz servicecenter och det finns potential för full utrullning till alla servicecentra världen över senare.
Anders Fogelberg
Genom rekryteringen av Jan Brettmann som är en mycket erfaren säljare, hoppas vi på kort tid kunna bygga upp en stark marknadsnärvaro som resulterar i nya framgångsrika kundrelationer.
Anders Fogelberg
Vi har blivit övertygade om flexibiliteten i FlexQube-konceptet, de enskilda lösningarna och framförallt att FlexQubes vision reflekterar vår strategi rörande internlogistik.
Igor Rod
Mexiko fortsätter att vara en marknad med stark underliggande tillväxt och nya fabriker etableras löpande.
Anders Fogelberg
De här vagnarna hjälper till att förbättra materialflödet vid fabriken och eftersom vi just nu arbetar med designen av flera andra vagnsvarianter för kunden, räknar vi med att detta blir en fin referensanläggning för vårt koncept på USA:s västkust.
Anders Fogelberg
Den här typen av projekt där vi levererar en bred palett av applikationer för intralogistik är perfekt för vårt varumärkesbyggande där vi vill vara det marknadsledande företaget när det gäller innovativa lösningar för internlogistik.
Anders Fogelberg
FlexQube tillhandahåller industriella vagnar för materialtransport och materialpresentation inom distribution, tillverkning och lager. Med ett unikt produkterbjudande samt digital design- och försäljningsprocess i en fragmenterad miljardmarknad är vi redo att accelerera vår tillväxt ytterligare genom att genomföra denna notering. Vår innovativa produkt med modulära byggblock är utgångspunkten i vårt kunderbjudande, där vi redan idag har stora och välkända bolag som kunder. Genom våra lösningar sänker kunderna sina logistikkostnader, förbättrar ergonomin och höjer säkerheten för de anställda. Vår målsättning är att bli världsledande på flexibla materialhanteringslösningar för internlogistik.
Anders Fogelberg
Det här är en stor order för FlexQube och vi är väldigt glada över att Volvo Cars har valt våra produkter. FlexQube kommer att kunna hjälpa kunden att hantera framtida plötsliga förändringar i emballagestorlek, leveranssätt eller materialpresentation.
Anders Fogelberg
Med ett ungt och nyfiket tankesätt där kunden är i fokus genom hela processen har Multitube levererat en hög tillväxt på en konkurrensutsatt marknad. Vi ser verkligen fram emot att arbeta med Multitube.
Anders Fogelberg
Tillsammans med FlexQube kan vi uppfylla vårt mål om att förbättra materialhanteringsprocessen hos våra kunder och eliminera gaffeltruckar. Vi har höga förhoppningar på vårt samarbete baserat på deras expertis och den höga servicenivå de tillhandahåller.
Jan Verhees
Jag är särskilt tacksam över möjligheten att få arbeta med företag som levererar miljöförbättrande produkter som gör våra stadsmiljöer renare och tystare.
Anders Fogelberg
FlexQubes lösningar är unika på marknaden och differentierar sig från konkurrenternas. Konceptet är väldigt modulärt och du kan bygga många olika lösningar med samma komponenter.
Lalit Savalia
Den här ordern kan vara starten på flera större orders till samma bolag och vi är väldigt glada över att bolaget uppskattar vårt koncept och höga kvalitet.
Anders Fogelberg
USA fortsätter att vara en marknad med kraftig tillväxt och många intressanta kunder för oss och vi växer med 127% på marknaden under de första fem månaderna av året.
Anders Fogelberg
Som del av transformationen av logistik och materialflödesprocessen hos en av våra kunder kommer Kuehne + Nagel att använda en kombination av den marknadsledande lösningen för materialhanteringståg från STILL tillsammans med lämpliga koncept för materialvagnar från FlexQube, för att effektivisera materialhanteringen och minimera gaffeltrucksanvändning. Detta ger oss möjlighet att öka produktiviteten och förbättra skalbarheten men något som också bidrar till förbättrade hälso- och säkerhetsaspekter i verksamheten.
Håkan Nydén
När företag tar över materialhanteringen genom kontrakt över ett antal år så behöver de tillgång till en lösning som kan anpassas och justeras till snabba förändringar i volym, mix och produkt. För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga erbjudanden och lösningar behöver företagen också investera i teknik som gör materialhanteringen så effektiv, säker och ergonomisk som möjligt. Något som vi på FlexQube bedömer att vi lyckats med i detta projekt.
Anders Fogelberg
Det här är den första stora transaktionen vi gör tillsammans med STILL GmbH efter att vårt samarbetsavtal undertecknades för distribution och försäljning med dem i September 2016. FlexQube har redan tusentals vagnar i bruk hos olika kunder med Liftrunner lösningen från STILL. Detta är dock den första affären där vi säljer vagnar till ett tredjepartslogistikbolag, ett fenomen som blir mer och mer vanligt i industrin.
Anders Fogelberg
Detta är en av våra största orders inom vitvarusegmentet, även om vi även innan denna order levererat till tre av Whirlpools fabriker i USA.
Anders Fogelberg
Just denna fabrik tillverkar industriella tvättmaskiner och där finns ett behov av ett flexibelt system (på grund av kortare produktserier och lägre tillverkningsvolymer) men ändå mer robusta system än vad fabriken försökt använda sig av tidigare.
Anders Fogelberg
Med tanke på att vagnarna används som lastbärare direkt i plockögonblicket för lagerpersonalen så reduceras antalet hanteringssteg för material som kittas och materialförsörjningen blir väldigt effektiv.
Anders Fogelberg
Som i alla utvecklade länder så är kraven och förväntningarna höga och företagen strävar efter att implementera lösningar i världsklass och vi är på plats för att hjälpa dem med det.
Anders Fogelberg
De modulära byggblocken, som är kärnan i FlexQube konceptet, gör det möjligt att snabbt ta fram en design tillsammans med kunden samtidigt som det ökar kundernas förståelse kring möjligheterna med systemet.
Anders Fogelberg
Detta projekt öppnar dörrarna för oss till en ny marknad där vi kan kombinera våra flexibla och ergonomiska lösningar för vagnar inne på fabrikerna med lösningar som förflyttas med lastbil till och från underleverantörer.
Anders Fogelberg
Genom FlexQubes robusta men samtidigt modulära och flexibla koncept får kunderna tillgång till en mer framtidsäker lösning som går att anpassa och justera allteftersom behoven förändras.
Anders Fogelberg
Vi är väldigt glada över att se hur fler och fler stora och världsledande bolag adderas till vår kundlista, både i USA och i andra länder. Vi ser det som ett resultat av det hårda arbete vi lagt ner på att marknadsföra vårt varumärke och erbjudande runtom i världen.
Anders Fogelberg