FlexQube blir partner till Oda och tecknar ramavtal värt 40 MSEK

Report this content

FlexQube och Oda Norway AS, som är en ledande aktör inom dagligvaruhandel av mat via nätet, har ingått partnerskap och tecknat ramavtal kring leverans av materialhanteringsutrustning till både Odas existerande och framtida anläggningar.

Ramavtalet löper över fyra år och sett till volymen FlexQube levererat till tidigare anläggningar så bedöms ramavtalet vara värt i storleksordningen minst 10 MSEK per år kommande fyra år.

FlexQubes patenterade koncept, där allting skruvas ihop, medför att utrustningen till de nya anläggningarna kan levereras omonterat och monteras på plats hos kunden. Detta innebär att transportbehovet minskar med över 70% och därmed medför en kraftigt reducerad miljöpåverkan.

VD Anders Fogelberg kommenterar: ”Samarbetsavtalet innebär betydande volymer för oss de kommande åren och är en viktig milstolpe för oss som företag där vi genom våra lösningar hjälper Oda att driva världens mest effektiva plockverksamhet av dagligvaror.

Utifrån vad vi tidigare levererat till anläggningarna så bedömer jag att volymerna också kan bli högre och komma tidigare när mer detaljer kring expansionsplanerna för Oda blir färdigställda de kommande månaderna.

Det här är också ett bevis på hur diversifierat och konkurrenskraftigt vårt koncept och erbjudande är; att vi kan skapa de bästa lösningarna för både tillverkningsindustrin, med t.ex. en stor biltillverkare*, Siemens och Mann+Hummel, och för distributions- och e-handeln med t.ex. Oda och Amazon.”

Om Oda

Oda är ett norskt teknikbolag med fokus på e-handel av dagligvaror. Företaget grundades 2013 och ägs idag av bland annat Kinnevik, Softbank, Prosus och REMA 1000, och är värderat till 10,2 miljarder MDR SEK. Företaget har världens mest effektiva verksamhet för plock med en UPH (units per hour) på 212. Första anläggningen byggdes i Lørenskog utanför Oslo 2015, och nu byggs det lager i Finland och Tyskland.

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 1000 kunder i 37 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Vi representerar några av världens mest framgångsrika företag, varav en betydande andel är representerade på Fortune 500-listan. Dessa företag verkar inom bilindustrin, tillverkning av elektriska fordon, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 10:30 CET.

* Korrigerad: 2023-12-06

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Samarbetsavtalet innebär betydande volymer för oss de kommande åren och är en viktig milstolpe för oss som företag där vi genom våra lösningar hjälper Oda att driva världens mest effektiva plockverksamhet av dagligvaror.
Anders Fogelberg