Valberedningens förslag till styrelse i Flowscape Technology AB

Report this content

Flowscapes valberedning föreslår samma styrelse som innevarande år. Valberedningen föreslår vidare samma arvodesnivåer som innevarande år samt att Henrik Boman fortsätter som revisor.

Valberedningen föreslår att Johan Hägerlöf utses att leda årsstämman för Flowscape Technology AB.

I enlighet med årsstämmans beslut 2020-06-30 så skall valberedningen bestå av styrelseordförande, Henrik Tjernberg, samt två representanter från bolagets större ägare, enligt aktieboken per 2020‑09‑30. De två största ägarna den 2020-09-30 var Reigo Invest AB och Elementa Management AB. Därmed valdes Peter Reigo (representerar Reigo Invest AB) och Eric Andersson (representerar Elementa Management AB) in i valberedningen.

Valberedningen föreslår en ersättning till styrelsen på 120.000 SEK för styrelseordförande och 60.000 SEK för övriga styrelsemedlemmar, som inte är anställda i bolaget. Detta är på samma nivå som innevarande år.

Valberedningen föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter och en revisor. Inga suppleanter föreslås.

Till styrelse föreslås följande medlemmar:
Henrik Tjernberg (ordförande)
Urban Fagerstedt
Johan Hägerlöf
Peter Reigo

Alla föreslagna styrelseledamöter sitter idag i Flowscape Technologys styrelse.

Valberedningen föreslår också att fortsätta med Henrik Boman, från PWC, som revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Prenumerera

Dokument & länkar