Marknadens enda 50 åriga materialgaranti för byggisolering?

FOAMGLAS Nordic AB lanserar som första byggmaterialproducent på svenska marknaden en unik 50 årig materialgaranti som omfattar materialets isolerförmåga, tryckhållfasthet och förmåga att inte ta upp fukt .

                                                                                                    

FOAMGLAS® -isolering gjord av skummat returglas och glasråvara.

Bild: Pittsburgh Corning Europé SA/NV

FOAMGLAS Nordic AB, via sitt moderbolag Pittsburgh Corning Europé SA/NV erbjuder köpare av FOAMGLAS isolering en unik 50 årig produktgaranti som omfattar dels materialet isolerförmåga men även tryckhållfasthet och att det inte tar upp någon fukt. Garantin är den första i sitt slag som motsvarar den livslängd som Boverkets Byggregler utgår ifrån vid dimensionering av byggnader.

FOAMGLAS isolering är tillverkad av returglas och glasråvara och är en produkt som inte tar upp vatten eller fukt. Materialet är obrännbart (Euroclass A1), vilken är den högsta brandklass ett byggmaterial kan få inom EU. Vidare så har FOAMGLAS en mycket hög lastbärande förmåga , vilket möjliggör att materialet kan tillsammans med plåtlättbalkar kan sammanfogas till hela byggnader.

-       Materialet ger fastighetsägare och byggherrar en möjlighet att kalkylera sin energihushållning och underhållskostnader för hela byggnadens tekniska livslängd, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör för FOAMGLAS Nordic AB

Garantin är projekt unik och utfärdas för enskilda byggprojekt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör, FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0733 - 44 24 26.

Björn Ask, Marknadschef,  FOAMGLAS Nordic AB, tel. 0701 – 148 91 46.

FOAMGLAS® tillverkas av Pittsburgh Corning, världens främsta producent av cellglasisolering som ägs av PPG Industries and Corning Glass i USA. I Europa är man representerade av egna försäljningsbolag och agenter och med huvudkontor i Belgien. Bolaget har produktionsenheter i Belgien och Tjeckien. I Norden representeras företaget av dotterbolaget FOAMGLAS Nordic AB med säte i Stenkullen utanför Göteborg och med produktion av KOLJERN® - miljö- och klimatsmarta byggelement i Kvissleby utanför Sundsvall. Hemsida: www.foamglas.se och www.koljern.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

FOAMGLAS Nordic AB som säljer cellglasisolering lanserar som första byggmaterialproducent på svenska marknaden en unik 50 årig materialgaranti som omfattar materialets isolerförmåga, tryckhållfasthet och förmåga att inte ta upp fukt .
Twittra det här

Citat

- Materialet ger fastighetsägare och byggherrar en möjlighet att kalkylera sin energihushållning och underhållskostnader för hela byggnadens tekniska livslängd
Peter Hellqvist