Dela

Kontakt

 • Peter Hellqvist

  Försäljningsdirektör


  +4630237856
 • Maria Mehner

  Marknadschef


  +46500469178
 • Citat

  Tänk om vi kunde använda våra tak i städerna till något annat än bara paraply för byggnaden
  Peter Hellqvist
  Sedan 1942 har FOAMGLAS® tillverkat isoleringsplattor av glas och har som målsättning att främja användning av brandsäkra byggmaterial
  Peter Hellqvist
  Sedan 1942 har FOAMGLAS® tillverkat isoleringsplattor av glas och har som målsättning att främja användning av brandsäkra byggmaterial
  Peter Hellqvist
  Sedan 1942 har FOAMGLAS® tillverkat isoleringsplattor av glas och har som målsättning att främja användning av brandsäkra byggmaterial
  Peter Hellqvist
  Tack vare den här innovationen kan vi erbjuda våra kunder cellglasisoleringens unika fördelar nu med ännu bättre
  Peter Hellqvist
  Den här innovationen ger ännu fler fördelar till våra redan unika FOAMGLAS®-egenskaper
  Peter Hellqvist
  - Vi tycker det är hög tid att i ännu högre grad än tidigare sätta fokus på viktiga frågor runt valet av fasadisoleringsmaterial och fasadkonstruktioner. Debatten om brand- och fuktproblem har pågått i några år nu och det i kombination med de krav som ställs på hållbara byggnader gör att vi ännu starkare vill lyfta fram FOAMGLAS fördelar vid fasadisolering. Att cellglasisoleringen är obrännbar och eliminerar alla problem med fukt är givetvis tunga argument, men det finns fler. Ett exempel är att FOAMGLAS som fasadisoleringssystem kan monteras direkt på isoleringsskiktet vilket ger en fullständig lufttäthet. Det innebär att ventilationsutrymmet som krävs vid användning av cellplast undviks. Utrymmesvinsterna blir betydande och detta med bibehållen isoleringskapacitet. Att tuffa brandskydds- och energikrav uppfylls med FOAMGLAS och att materialet möjligggör ett nytänkande design- och arkitekturmässigt är också något vi kommer att informera om. Min förhoppning är att NORDBYGG 2016 kan bli något av ett startskott för en bredare debatt om de krav
  Peter Hellqvist
  - Tekniken har stora fördelar jämfört med konventionella byggmetoder. Ett alternativ har tidigare varit att man med uppstolpade lägenhetsgolv har jämnat ut nivåskillnaden mot takterasserna. Nackdelen är att det minskar rumshöjden och rymd är något lägenhetsspekulanter med intresse för takvåningar vill ha, och även är beredda att betala för. Med Koljern slipper man hela nivåskillnadsproblematiken och vinsterna i bygghöjd kan bli så stora att det skapas möjlighet att få in fler våningsplan inom en viss given bygghöjd. Dessutom går byggnationen snabbare med vår prefabricerade teknik. Man slipper gjuta och den väntetid som uppstår på grund av att det krävs uttorkning
  Björn Ask
  - Materialet ger fastighetsägare och byggherrar en möjlighet att kalkylera sin energihushållning och underhållskostnader för hela byggnadens tekniska livslängd
  Peter Hellqvist
  - Med traditionella metoder kan de bli väldigt höga kostnader för indragna takterasser. I kvarteret Målaren är det cirka 170 kvm takterasser och hade vi valt det vanliga sättet att konstruera och bygga takterasserna skulle det ha lett till att vi tvingats bygga upp 1 100 kvm lägenhetsyta för att jämna ut höjdskillnaden. Dessutom hade vi tvingats till dyrbara höjningar av trapphuset.
  Anders Lim Nilsson
  - Med en ökad efterfrågan på energisnåla byggnader ser en stor marknads-potential med KOLJERN®- tekniken och tror att detta kan skapa ett 10-talet arbetstillfällen på sikt. Vi ser stora synergieffekter i att nyttja våra inarbetade försäljningskanaler för att fortsätta vår tillväxt på i första hand den Skandinaviska marknaden men även ute i världen via våra systerbolag
  Peter Hellqvist
  Med Livs Cykel Analyser i branschen på 25 år är det intressant att det finns materialsystem som påvisat håller betydligt längre än så
  Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör för FOAMGLAS Nordic AB