Om oss

Vi är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.