Folksams lista över säkra och hållbara bilar – endast 14 procent av 2011 års bilmodeller får godkänt

14 procent (46 bilmodeller) av 2011 års bilmodeller klarar gallringen när Folksam presenterar sin lista över vilka bilar som bedöms vara både säkra och miljömässigt hållbara. För att underlätta för konsumenter och företag har Folksam valt ut de bästa bilarna i varje storleksklass från listan av godkända bilmodeller och skapat en bäst-i klassen-lista med 13 modellversioner.  

Bland bäst-i-klassen-bilarna är Ford, Volkswagen och Volvo de tillverkare som erbjuder flest modeller (tre var), det vill säga snåla och säkra bilar i flera storleksklasser. Följande modellversioner har Folksam utsett till bäst i klassen:– Bilens säkerhetsstandard är en av de viktigaste faktorerna för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken, därför är den här listan så viktig. Men den gör inte avkall på miljön. Bilarna har lägst CO2-utsläpp-utsläpp i respektive klass, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam.

Autobromssystem är ett system som Folksam bedömer avsevärt ska kunna reducera krockvåldet vid olyckor. Folksams beräkningar visar att antalet skadade och dödade kan minska med 20 procent om alla bilar hade autobroms. I vinnarlistan finns två modeller, Toyota Prius Executive och Volvo V70 Bi-Fuel, där autobroms går att välja som tillval.

Bilar som klassificeras som miljöbilar har ökat i antal de senaste åren och andelen miljöbilar som klarar Folksam säkerhetskrav har stadigt ökat. Men i år bryts trenden. Av de miljöbilar som finns i utbudet 2011 klarar 30 procent säkerhetskraven, det är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2010.

För den fullständiga listan över 2011 års säkra och hållbara bilar, besök www.folksam.se/testergodarad/branyabilar

Fakta om Folksams granskning av säkra och hållbara bilar
De bilar som köps idag kommer att rulla på våra vägar i många år och får därför stor inverkan på både säkerhet och miljö för lång tid framöver. Därför har Folksam för fjortonde året i rad genomfört en granskning av biltillverkarnas nya bilmodeller. Jämfört med 2010 års granskning har Folksam skärpt både miljökraven och säkerhetskraven. Nytt i årets granskning är krav på godkänt fotgängarskydd samt höjt krav på bältespåminnare. Miljökraven har också skärpts – bränsleförbrukningskraven har sänkts med cirka 0,1 liter/100 kilometer.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam, telefon 08-772 74 35, 0708-31 68 35
Anders Ydenius, trafikforskare Folksam, telefon 08-772 62 86, 0708-31 62 86
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63

Folksam är ett av Sverige ledande försäkringsbolag inom bilförsäkringar och arbetar aktivt med frågor om trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Ett led i detta arbete är till exempel är de säkerhets- och miljökrav som Folksam årligen ställer upp för alla nya bilmodeller. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar