Folktandvårdens medicinska tandvård blir del av specialisttandvården

Report this content

Det nya specialistområdet orofacial medicin har stegvis integrerats inom Folktandvården Stockholms specialisttandvård. Nu tar vi nästa steg där klinikerna inom medicinsk tandvård byter namn. För dig som redan går på någon av dessa kliniker blir det ingen förändring.

Från den 1 januari 2021 ingår klinikerna inom vår medicinska tandvård i specialisttandvården. För dig som är patient hos oss innebär det inte någon förändring utan du fortsätter gå hos din vanliga klinik med samma behandlare som tidigare. Förändringen görs för att skapa en enhetlig specialisttandvård som ger oss möjlighet att samverka och utveckla vården på bästa sätt framåt. En del av detta är utbildning av nya specialisttandläkare inom området orofacial medicin.

Specialistverksamhet sedan tidigare på många kliniker

På många av de berörda klinikerna bedrivs till stora delar redan en renodlad specialistverksamhet. Verksamheten kommer därför att fortsätta utan större förändringar.

Utveckling inom geriatrisk tandvård

I samverkan med andra specialistområden, främst oral protetik, endodonti och parodontologi, innebär integreringen i specialisttandvården även en ytterligare utveckling inom geriatrisk tandvård.

Nya kliniknamn

Dessa tio kliniker får nya namn:

Tidigare namn Nytt namn
Folktandvården Medicinsk tandvård Danderyds sjukhus Folktandvården Danderyds sjukhus Orofacial medicin
Folktandvården Medicinsk tandvård Eastmaninstitutet Folktandvården Eastmaninstitutet Orofacial medicin
Folktandvården Medicinsk tandvård Karolinska Huddinge Folktandvården Karolinska Huddinge Orofacial medicin
Folktandvården Medicinsk tandvård Karolinska Solna Folktandvården Karolinska Solna Orofacial medicin
Folktandvården Medicinsk tandvård Koppargården Folktandvården Koppargården
Folktandvården Medicinsk tandvård Mobil enhet Folktandvården Mobil enhet
Folktandvården Medicinsk tandvård Mälarbacken Folktandvården Mälarbacken
Folktandvården Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem Folktandvården Stockholms sjukhem Orofacial medicin
Folktandvården Medicinsk tandvård Stora Sköndal Folktandvården Stora Sköndal
Folktandvården Medicinsk tandvård Södersjukhuset Folktandvården Södersjukhuset Orofacial medicin

Om orofacial medicin

År 2018 godkändes orofacial medicin som den nionde odontologiska specialiteten. Den omfattar prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd kopplade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media