Dela

Om oss

Folktandvården Stockholm erbjuder både allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Med våra totalt 80 kliniker runt om i länet och cirka 2 000 medarbetare tar vi årligen emot uppemot 1,4 miljoner patienter. Folktandvården är en del av Region Stockholm.

Länkar

Citat

Det här priset betyder otroligt mycket, eftersom det är mina medarbetare som nominerat mig. Tack!
Maja Lovbrandt, biträdande områdeschef Folktandvården Stockholm
Äldre som har förlorat många tänder vänjer sig vid funktionsförlusten. Vi i vården måste vara uppmärksamma på om de äter det de bör äta för att få i sig nutrition.
Per Elgestad Stjernfeldt, disputerad ST-tandläkare Folktandvården Stockholm
Det är roligt att vi kan erbjuda fler e-tjänster på 1177.se, denna gång Kontakta oss och Lista ditt barn. Tjänsterna innebär att våra kunder nu kan kontakta oss och ställa frågor samt lista sina barn via säker inloggning. Det blir ett viktigt komplement till möjligheten att skicka in synpunkter och klagomål på 1177.se
Katarina Lundell, systemägare av Folktandvården Stockholms e-hälsoteam
Det här är en unik möjlighet att få bättre inblick i hur vi arbetar inom tandvården med röntgenundersökningar i det dagliga kliniska arbetet, både inom allmän-och specialisttandvården.
Laila Wiklander, doktorand oral radiologi
De som lider av både fysiska och psykiska sjukdomar samtidigt blir en väldigt drabbad grupp. Det ökar såklart risken för sjukdagar men även för förtidspension. Här behöver vi tillsammans med sjukvården hitta dessa patienter tidigt.
Adrian Salinas Fredriksson, ST-tandläkare och doktorand 
Vi kan utifrån de här resultaten se vilken betydelse väl etablerade hygienrutiner faktiskt har, något som är en trygghet både under den pågående smittspridningen, men även för framtida okända virus som kan ta sig in i samhället.
Eva Ljung, vd Folktandvården Stockholm
För den som lider av svår tandvårdsrädsla har vi behandlingsprogram i samarbete med psykolog. Patienten får arbeta med kognitiv beteendeterapi innan tandbehandlingen påbörjas. Det har hjälpt många.
Eva-Lena Åkerlund, specialisttandläkare Folktandvården Stockholm
Vi kan inte stå vid sidlinjen och kräva att andra ska komma med lösningar åt oss, utan vi alla måste vara med och kavla upp armarna och hjälpa till.
Ali Kashani, klinikchef Folktandvården Eastmaninstitutet
Intresset för digitala vårdtjänster inom tandvården fortsätter att öka. Vi hjälper patienter med allt från tandvärk till barn som ramlat och slagit i tänderna. Ett digitalt vårdmöte kan underlätta extra under sommaren.
Maja Lovbrandt, klinikchef på Folktandvården Online
Det finns ett behov av att öka kunskapsnivån och möjligheten att kunna rekommendera vilken behandling som är den mest lämpliga metoden för de här barnen.
Alina Wikström, specialisttandläkare och doktorand 
Samverkan med En Frisk Generation och Generation Pep är viktig för att vi ska nå ut tidigt till de familjer som behöver informationen bäst, så vi kan bidra till en mer jämlik tandhälsa mellan olika geografiska områden i Stockholm.
Irene Smedberg, chef på tandvård- och utvecklingsavdelning, Folktandvården Stockholm
Detta är ett viktigt steg för att se till att ny kunskap implementeras i vår kliniska vardag så att det kommer våra patienter tillgodo. Folktandvården ska bli ännu bättre på att rekrytera, ta tillvara och utveckla den kompetens vi har inom verksamheten. Jag ser fram emot att vi kan fortsätta arbetet med att förbättra arbetsprocesser, säkerställa kvalitet i patientbehandlingar och utvecklas tillsammans med ett starkt Region Stockholm. 
Pia Skott, tillträdande chef för FOUU
Det är särskilt uppseendeväckande att så många personer med TMD är beroende av ekonomiskt stöd, vilket visar hur pass handikappande diagnosen kan vara.
Lars Fredriksson, forskningschef Folktandvården Stockholm
Vi är inne i en tid där konkurrensen på marknaden är starkare än någonsin. Vi har ett oerhört starkt varumärke, och med Ulrikas erfarenhet från många olika branscher får vi en möjlighet att möta dagens utmaningar och lyfta vår roll som folkhälsoaktör till en helt ny nivå.
vd Eva Ljung
Att skada en tand i unga år medför både ett fysiskt och psykiskt trauma för den enskilda individen. Det är av yttersta vikt att vi har bra metoder för att försöka bevara den naturliga tanden.
Alina Wikström, specialisttandläkare 
Det man vet säkert är att förebyggande tandvård har en stor effekt. Vi har sett att det är oerhört viktigt att fånga upp barn tidigt, göra en riskbedömning och ge information och kunskap till de föräldrar som behöver det som mest.
Hesam Jaafar, klinikchef
Ju tidigare föräldrar får kunskap om hur man sköter barnens tänder, desto större chans till god tandhälsa får barnen under sin uppväxt, vilket även innebär minskat lidande för patienten och minskade kostnader för samhället på sikt. 
Eva Ljung, vd
Det är glädjande att se att ju tidigare en utlandsfödd mamma anlänt och ju längre hon bott i Sverige, desto färre hål i tänderna har barnen. Det kan förklaras av att tidig och regelbunden kontakt med tandvården ger resultat.
Annika Julihn, specialisttandläkare och forskare på Folktandvården Stockholm
Digitaliseringen på Folktandvården Stockholm är inne i ett expansivt skede med utveckling inom bland annat automatisering, AI och digitala invånartjänster. Med Katrin Windefalks gedigna erfarenhet är vi väl rustade för att driva och utveckla arbetet framåt tillsammans.
Eva Ljung, vd
Det här är viktiga fynd som kan bidra till att förstå orsakerna bakom autoimmunitet. Förhoppningsvis bidrar vår forskning till att diagnoser kan ställas snabbare och sjukdomar kan upptäckas tidigare så att patienter inte blir svårt sjuka.
Guillermo Ruacho Barraza, tandläkare och doktorand
Effekterna av pandemin visar sig även detta år, bland annat genom kraftigt försenad datainsamling i vissa kliniska studier. Trots det är vi stolta över vad vi åstadkommit under 2021. Vi har tagit stora kliv i vårt arbete att öka den akademiska kompetensen i organisationen och det stärker oss på lång sikt såväl som idag.
Lars Fredriksson och Pia Skott, forskningschefer Folktandvården Stockholm
Det är en fantastisk framgång för Niko och för hela forskargruppen bakom projektet. Den globala frågan om ansvarsfull antibiotikaanvändning är verkligen högt uppe på agendan, det visar det stora intresset för studien. Vi är väldigt stolta och glada över att ha en doktorand som Niko hos oss i Folktandvården Stockholm.
Pia Skott, forskningschef på Folktandvården Stockholm.  
Viktigt att vi får visa upp globalt att vi framgångsrikt kan minska antibiotikaanvändningen inom tandvården.
Niko Vähäsarja, tandläkare vid Folktandvården Stockholm
Det är ett generöst anslag som visar att regionen seriöst prioriterar våra ansatser för att förbättra folkhälsan med innovativt samverkanstänk.
Anders Lindunger, tandläkare hos Folktandvården Stockholm och projektledare för DentDi
Detta är ett viktigt projekt som kommer att göra stor nytta och leda till resultat där “arbetsstuprören” bryts. Bra med samverkan mellan olika kliniker, tandvård och primärvård
Expertgruppen Innovationsfonden
Den kreativitet och innovationslust som genom DentDi satt igång ett utvecklingsarbete ska nu evidensbaseras. Att ge projektet robusta forskningsresultat kan skapa förutsättningar för nya rutiner som kan omsättas i praktisk klinisk nytta för regionens medborgare.
Anders Lindunger, doktorand
Det är fantastiskt roligt att Anders tagit chansen att genomföra en forskarutbildning och därmed ge Folktandvården möjlighet att genomföra klinisk forskning i samverkan med primärvården.
Pia Skott, forskningschef
Carolinas resultat visar att det är av stor betydelse att unga individer med benägenhet till tandlossning motiveras att följa den långsiktiga behandlingsplan som upprättats
Leif Jansson, docent i parodontologi vid Karolinska Institutet
De individer som har svårast parodontal sjukdom och störst behov av vård avbryter tyvärr ofta sin behandling
Carolina Modin, övertandläkare parodontologi
Linn är ett lysande exempel på när en duktig och engagerad kliniker genomgår en forskarutbildning med ett väldesignat och multiprofessionellt projekt. Det är viktigt för patienterna men det är också väldigt viktigt för att göra tandvårdens frågeställningar till en del av den medicinska forskningen
Pia Skott, forskningschef Folktandvården Stockholm
Den nya organisationen kommer att ge goda förutsättningar för ökad dialog och samverkan. Genom Silvio, Linda och Joakim får vi ett team med inkännande och erfarna ledare i ett företag där medarbetare känner stort engagemang och delaktighet.
Eva Ljung, vd Folktandvården Stockholm
Det är viktigt att vid planeringen av behandlingen informera patienten om att förändring av tandens läge kommer att ske och identifiera hos vilka patienter det kan komma att bli ett problem. I många fall kan man också lösa lägesförändringen genom att göra en ny krona på implantatet.
Nicole Winitsky, specialisttandläkare
Det här projektet är unikt i sitt slag. Utöver minnestesterna så testar vi också deltagarna genom magnetröntgen och salivprover för att mäta förändringar i hjärnan och mäta stressnivåer. Testningen med magnetröntgen hade vi omöjligt haft kunskap och resurser att genomföra om vi inte fått möjligheten att samarbeta med Stockholms universitet och deras forskningsavdelning för hjärnavbildning. Ett coolt samarbete alltså! 
Linn Hedberg
Nya metoder och lösningar behövs för att fler barn i socioekonomiskt utsatta områden ska ha en god munhälsa
Maria Anderson, specialist i barntandvård på Folktandvården Stockholm.
Vi vill minimera exponering av hälsofarliga kemikalier, som hormonstörande ämnen. Till exempel har vi ställt krav på giftfria belöningsleksaker som vi delar ut till barn när de besöker våra kliniker.
Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg på Folktandvården Stockholm
Mitt viktigaste mål är att ingen ska behöva dö i munhålecancer i onödan. Om alla ändå går till tandläkaren regelbundet så kan vi ju fånga upp det där. Då behöver tandläkarna och tandhygienisterna ha den kompetensen.
Jan Hirsch, professor emeritus
Med journal på 1177.se blir det lätt för våra kunder att smidigt och säkert se sin journal hos oss. Lanseringen är också ett naturligt steg för oss i vårt pågående digitaliseringsarbete.
Eva Ljung, vd på Folktandvården Stockholm
Att allt fler 19-åringar har friska tänder utan hål. Det är mycket positivt då en god tandhälsa vid 19 års ålder innebär låg risk att utveckla karies senare i livet.
Irene Smedberg, tandvård- och utvecklingschef på Folktandvården Stockholm
Påsken är bara en gång per år och visst kan du äta lite extra godis under påskhelgen. En enstaka helg med mycket socker gör inga hål. Det är dina långsiktiga vanor som räknas.
Katarina Kovács Warnebrant, tandvårdsstrateg
Det känns väldigt roligt att få ta emot det här priset igen. Att få möjlighet att forska och utvecklas inom yrket är oerhört viktigt för mig, och att då också bli uppmärksammad för det arbetet känns fint för både mig och mitt forskningsteam.
Wedad Hammoudi
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp