Miljö och hälsa i fokus när Folktandvården Stockholm upphandlar

Report this content

Folktandvården ställer tuffa miljökrav när vi köper in och upphandlar material och produkter, ofta tuffare än vad lagen kräver, för att bidra till ett hållbart samhälle.

– Vi vill minimera exponering av hälsofarliga kemikalier, som hormonstörande ämnen. Till exempel har vi ställt krav på giftfria belöningsleksaker som vi delar ut till barn när de besöker våra kliniker, säger Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg på Folktandvården Stockholm.

I tandvården förekommer produkter och material som kan innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier, till exempel plastprodukter och desinfektionsmedel. Folktandvården Stockholm arbetar aktivt med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier sedan många år och går på flera områden längre än lagkraven. Till exempel vill vi ha plastmaterial utan Bisfenol A och hormonstörande ftalater (mjukgörare). Folktandvården arbetar efter Region Stockholms utfasningslistor och miljöorganisationen Chemsecs Substitut It Now-list (SIN).

Strukturerat miljöarbete och socialt ansvarstagande

Alla våra leverantörer ska ha ett strukturerat miljöarbete och produkterna ska uppfylla de miljö- och kemikaliekrav som vi ställer i alla upphandlingar. Leverantörerna ska också följa Region Stockholms uppförandekod för socialt ansvarstagande som handlar om att produkterna ska tillverkas under hållbara och ansvarfulla förhållanden.

Extra höga krav för att skydda barn och unga

Till oss på Folktandvården kommer många barn och unga, vilka är särskilt känsliga för kemikalieexponering. Därför går vi längre än lagstiftningen och följer försiktighetsprincipen. Vi ställer krav på att ämnen som är misstänkt hormonstörande, misstänkt reproduktionsstörande eller misstänkt cancerframkallande inte ska finnas aktivt tillsatta i de produkter eller material vi köper in. Arbete för att barn inte utsätts för farliga eller misstänkt farliga kemikalier ingår även i vårt arbete med barnkonventionen.

Kemikaliekompetens hos medarbetarna

På varje Folktandvårdsklinik finns ett digitalt kemikaliehanteringssystem samt egna kemikalieinventerare som gör årliga genomgångar av klinikens kemikalier. Medarbetarna som är kemikalieinventerare har alla gått vår kemikalieutbildning och deltar regelbundet i seminarium och nätverk om kemikalier. Samtliga medarbetare får också en arbetsmiljöutbildning där kemikaliefrågor ingår. Våra kliniker har också noggranna rutiner för kemikaliehantering och avfallssortering.

Hållbarhetsrapport 2020

Mer information om vårt hållbarhetsarbetet hittar du på vår webbplats, där du bland annat kan ta del av vår senaste hållbarhetsrapport:
Hållbarhet Folktandvården Stockholm

Åsa Brandt

Kommunikationschef
08-123 166 90
asa.brandt@sll.se

Vi på Folktandvården Stockholm välkomnar dig, ung eller gammal, var du än bor eller kommer ifrån. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Med våra totalt 80 kliniker runt om i länet och cirka 2 000 medarbetare tar vi årligen emot uppemot 1,4 miljoner patienter. Folktandvården är en del av Region Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill minimera exponering av hälsofarliga kemikalier, som hormonstörande ämnen. Till exempel har vi ställt krav på giftfria belöningsleksaker som vi delar ut till barn när de besöker våra kliniker.
Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg på Folktandvården Stockholm