Försämrad tuggfunktion hos äldre riskerar undernäring

Report this content

Ny forskning från Folktandvården Stockholm visar att äldre som förlorat tänder eller upplevt smärta vid tuggning kan bli hindrade från att äta vad de behöver. De märker dessutom sällan den förlorade förmågan att tugga vissa livsmedel eftersom försämringen sker gradvis. 

I Sverige har vi en åldrande befolkning. Tandhälsan hos äldre har över tid förbättrats och en allt större andel har kvar många av sina tänder hela livet. Behovet av tandvård är dock ofta stort bland våra äldre, särskilt de mest sköra.  

Äldre som har förlorat många tänder vänjer sig vid funktionsförlusten. Vi i vården måste vara uppmärksamma på om de äter det de bör äta för att få i sig nutrition, säger Per Elgestad Stjernfeldt, disputerad ST-tandläkare Folktandvården Stockholm.

Att välja bort livsmedel sker ofta omedvetet 

I en ny studie av Per Elgestad Stjernfeldt* fick äldre patienter själva skatta hur bra de kunde tugga. Alla deltagare beskrev en gradvis försämring av sin tandhälsa, men hade inte reflekterat över hur den försämrade tandhälsan påverkat deras tuggförmåga. De kände sig tvärtom nöjda och ansåg att de kunde äta allt de ville.  

Men när de sen fick frågan om de kunde tugga specifika livsmedel så svarade de ändå att de visst undvek flera typer av livsmedel, så som morötter och frukt. Insikten att de faktiskt gjort inskränkningar i sin livsstil, genom att välja bort svårtuggad mat, kom alltså först vid den specifika frågan. Studien visar därmed att många äldre tenderar att överskatta sin förmåga att tugga, och därmed riskerar att missa viktig näring i de livsmedel de väljer bort. 

Ta hjälp av tandvården  

Om du upptäcker att du har svårt att tugga viss mat är det bra om du tar kontakt med oss inom tandvården. Vi kan hjälpa dig med rehabilitering av tänderna och din tuggfunktion.  

*Per Elgestad Stjernfeldt är ST-tandläkare hos Folktandvården Stockholm. Han har nyligen disputerat med sin avhandling om äldres tuggfunktion. I sin forskning har Per tittat på vilka faktorer som påverkar en äldre individs objektiva tillika subjektiva tuggförmåga och hur dessa samstämmer. Här kan du läsa avhandlingen:  
Objective and subjective masticatory function in older individuals

Kajsa Nilsson
Kommunikatör
08-123 166 11
kajsa.a.nilsson@regionstockholm.se

Vi på Folktandvården Stockholm välkomnar dig, ung eller gammal, var du än bor eller kommer ifrån. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Med våra totalt 80 kliniker runt om i länet och cirka 2 000 medarbetare tar vi årligen emot uppemot 1,4 miljoner patienter. Folktandvården är en del av Region Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny forskning från Folktandvården Stockholm visar att äldre som förlorat tänder eller upplevt smärta vid tuggning kan bli hindrade från att äta vad de behöver. De märker dessutom sällan den förlorade förmågan att tugga vissa livsmedel eftersom försämringen sker gradvis. 
Twittra det här

Citat

Äldre som har förlorat många tänder vänjer sig vid funktionsförlusten. Vi i vården måste vara uppmärksamma på om de äter det de bör äta för att få i sig nutrition.
Per Elgestad Stjernfeldt, disputerad ST-tandläkare Folktandvården Stockholm