Forskning flyttar närmare patienten

Report this content

Akademiskt barntandvårdscentrum, ABC driver praktikbaserade forskningsnätverk, en ny metod för klinik- och patientnära forskning. Nu har det 100:e patientfallet i nätverkets första studie om karies i barns mjölktänder registrerats. Studien bedrivs på kliniker inom Folktandvården och privattandvården.

Akademiskt barntandvårdscentrum, ABC är en samverkan mellan Folktandvården Stockholm, Karolinska Institutet och Region Stockholm.

– Forskningsmetoden praktikbaserade forskningsnätverk skapar möjlighet för forskning och kärnverksamhet att närma sig varandra. Ju närmare vi arbetar desto större blir patientnyttan, säger Pia Skott, forskningschef på Folktandvården Stockholm.

Praktikbaserade forskningsnätverk ökar patientnyttan

Ett praktikbaserat forskningsnätverk är en grupp tandvårdsmottagningar som är knutna till ett akademiskt centrum. Metoden används framgångsrikt i bland annat USA där utvärderingar visat att den uppskattas av både patienter och medarbetare. Intresset att få tillhöra ett praktikbaserat nätverk är stort bland tandläkare. Det ger goda möjligheter att utreda kunskapsluckor inom tandvården och att utbyta erfarenheter och kunskap.

Genom att medverkande kliniker enkelt registrerar forskningsdata och får stöd digitalt kan ett forskningsprojekt snabbt samla stora mängder data från geografiskt spridda platser. Den enskilda kliniken väljer vilka studier man vill delta i och i förlängningen kan metoden utvecklas till att forskningsfrågor ställs direkt i kärnverksamheten. Ju närmare forskning och kärnverksamhet arbetar, desto större blir patientnyttan.

Patientfall 100 registrerat

För ungefär ett år sedan startade ABC:s praktikbaserade forskningsnätverk sin första studie, en utvärdering av två olika behandlingsmetoder hos barn med karies i mjölktänder. I dagarna registrerades patientfall 100 av tandläkare Merna Shamoon på Folktandvården Stockholms klinik i Södertälje.

– Studien är otroligt spännande och har uppmärksammats i hela landet. Det är just möjligheten att utbyta erfarenheter och bedriva klinisk forskning i samarbete med intresserade kollegor som skapar intresse att delta, säger projektledare Annika Julihn på Folktandvården Stockholm.

Behandlingsmetoderna i forskningsstudien om fyllningar på mjölkmolarer hos 3- till 8-åriga barn utförs i form av antingen partiell exkavering eller fullständig exkavering och följs sedan upp under två år. Urvalet av patienter sker digitalt och slumpmässigt med målet är att 250 fyllningar ska registreras. Klinikerna som deltar i studien finns i Stockholmsregionen och i Östergötland, inom Folktandvården såväl som privattandvården.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media