Halvtidskontroll i studie om antibiotika för att förebygga infektiös endokardit

Report this content

Niko Vähäsarja på Folktandvården Stockholm forskar om förebyggande antibiotika vid hjärtinfektionen infektiös endokardit. Nu är halvtidskontrollen genomförd och under våren kommer preliminära resultat från delstudie två.

Tandlkare och forskare p Folktandvrden Stockholm

I oktober 2012 ändrades rekommendationerna för förebyggande förskrivning av antibiotika till patienter som tidigare drabbats av infektiös endokardit, led av allvarlig medfödd hjärtsjukdom eller hade en klaffprotes. Antibiotika förskrevs inför tanduttagning, tandstensskrapning eller ett kirurgiskt ingrepp i munhålan.Den tidigare rekommendationen saknade vetenskapligt stöd och innebar även risk för ökad antibiotikaresistens på grund av den omfattande antibiotikaanvändningen. I en kommande doktorsavhandling följer Niko Vähäsarja på Folktandvården Stockholm upp konsekvenserna av den minskade användningen av antibiotika genom jämförelse av förekomst av endokarditer som orsakas av bakterier i munhålan före och efter de ändrade rekommendationerna.

Första delstudien visade ingen ökning av endokardit

Den första delstudien tittade på data från hela befolkningen och publicerades i maj 2020 i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Oral Microbiology. Resultaten visade ingen statistiskt signifikant ökning av hjärtklaffsinfektioner orsakade av orala streptokocker efter 2012 jämfört med tidigare. Delstudien har redan väckt intresse internationellt.

Halvtidskontroll på väg mot avhandling

Vid halvtidskontrollen redovisade Niko Vähäsarja framstegen hittills, med delstudie ett avklarad och delstudie två nära ett avslut. Delstudie två har fokuserat på individer som löper särskild risk för endokardit, till exempel genom ett medfött hjärtfel, protetisk hjärtklaff eller tidigare endokardit. Preliminärt resultat väntas under våren, och kommer därefter lämnas in för granskning innan publicering.

Handledare

Huvudhandledare för doktorandprojektet:

Aron Naimi-Akbar, specialist i käkkirurgi, universitetslektor/övertandläkare, Malmö universitet

Bihandledare:

Bodil Lund, specialisttandläkare i käkkirurgi, professor vid Universitetet i Bergen

Carina Krüger Weiner, specialisttandläkare i käkkirurgi, övertandläkare, klinikchef på Eastmaninstitutet Käkkirurgi, Folktandvården Stockholm

Anders Ternhag, specialistläkare i infektionsmedicin, överläkare

Margareta Hultin, specialisttandläkare i parodontologi, universitetslektor/övertandläkare, Karolinska Institutet

Bengt Götrick, leg. tandläkare, docent, Malmö universitet

Prenumerera

Media

Media