När behovet får styra

Report this content

Folktandvården Stockholm välkomnar slutbetänkandet från regeringens utredning ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” med flera förslag som förbättrar för många patienter.

– En satsning på förebyggande tandvård är en satsning på folkhälsan, säger Eva Ljung, vd på Folktandvården Stockholm och medlem i den expertgrupp som bistått utredningen.

Folktandvården Stockholm är en stor folkhälsoaktör som hjälper en stor del av alla barn och vuxna i regionen att främja en god tandhälsa. Vi ser att det finns vissa invånargrupper, till exempel äldre och utsatta grupper, som ibland faller mellan stolarna – även om tandvårdssystemet som helhet fungerar bra. Resurserna behöver fördelas på ett bättre sätt, för att fler ska kunna ha friska tänder genom hela livet.

Varje gång en patient kommer på undersökning hos oss bedömer vi vilken tandvård individen behöver och hur ofta, en så kallad riskbedömning. Om man har friska tänder och en god tandhälsa behöver man inte besöka tandvården varje år. Vi berättar också vilka insatser man behöver göra själv för att hålla sig frisk. Att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt arbete för att tandvårdens resurser ska räcka till alla som behöver hjälp av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

Vi tycker dessutom att tandvårdens regelverk och ersättningssystem behöver bli lättare att förstå för våra patienter. Idag är det svårt att överblicka de olika tandvårdsstöden och få en tydlig bild av vad man har rätt till och vad besöket kommer att kosta.

Vi på Folktandvården Stockholm ser många förbättringar för patienten i förslagen från regeringens utredning ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” som presenterades i dagarna. Utredningen hittar du på regeringens webbplats: 
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa SOU 2021:8

Taggar: