Footway Bokslutskommuniké 2017

Report this content

Stark tillväxt och resultatutveckling för Footway under 2017. Omsättningen ökade med 47 % till 505 (344) mkr. EBITDA för året blev 25,3 (20,8) mkr och resultatet efter skatt blev 11,3 (4,2) mkr, en ökning med 169 %.

”Vårt fokus på automatiseringar, crowdsourcing och AI har varit viktiga för bolagets utveckling 2017. Omsättningen per anställd har ökat med 52 % under 2017 till 14,9 mkr (9,8), vilket är ett bra bevis på teamets utveckling och drivkraft. Nykundsanskaffningen under året har varit stark, över 395 000 nya kunder, till stor del som följd av automatiseringar inom marknadsföring. Jag tror att vi står inför ett större skifte i många företags arbetssätt och organisationsstrukturer. Crowdsourcing och AI tror jag kommer vara viktiga källor till specifik kompetens och kvantitativt beslutsfattande. Det ska bli spännande att följa utvecklingen kommande år”, säger Daniel Mühlbach, Footways VD och grundare.

Huvudpunkter för helåret 2017

  • Omsättningen ökade med 46,9 %, till 505,2 mkr (343,9)

  • EBITDA uppgick till 25,3 mkr (20,8) med ett resultat efter skatt som uppgick till 11,3 mkr (4,2)

  • Soliditeten var 61,0 % (69,4) och den tillgängliga likviditeten (inklusive tillgänglig checkräkningskredit) var på balansdagen 136,2 mkr (85,3)

  • Fortsatt stark kundnöjdhet, NPS 79 % (80)

  • Antalet nya kunder under året uppgick till 395 635 st (274 374)

Huvudpunkter för perioden juli - december 2017

  • Omsättningen ökade med 41,8, % till 277 mkr (195)

  • EBITDA uppgick till 16,3 mkr (18,4) med ett resultat efter skatt som uppgick till 8,8 mkr (9,9)

Bokslutskommunkén i sin helhet återfinns på: https://www.footway.se/finansiell_information.html

För ytterligare information
Daniel Mühlbach, vd
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-999 93 43

Om Footway

Footway, en renodlad skobutik på nätet, grundades 2010 och är idag ledande på den nordiska marknaden. Footway har 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 08:30 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar