Citat

​​​​​​​Den grundläggande idén med Footway Group är att skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare, där kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö påverkar framtidens produkter. Med datamängden som genereras på vår nya plattform har vi förutsättningarna att i mycket högre grad än tidigare hjälpa leverantörerna att producera hållbara produkter som möter kundernas efterfrågan. Det innefattar även att identifiera produkter som kan tas ur produktion om de inte är hållbara.
Daniel Mühlbach, VD Footway Group
Det känns roligt att kunna gå ut med den här nyheten och intresset har varit väldigt stort. Extra positivt att Svea Ekonomi med sin entreprenöriella anda och sin position som en innovativ bank väljer att åta sig att delta i den föreslagna emissionen samt att vi har fortsatt uppbackning från de som känner oss bäst, våra större befintliga ägare.
Daniel Mühlbach, Footways VD
Konkurrensen hårdnar och såväl försäljningsvolymer som en konsekvent strategi för att kostnadseffektivt möta kunderna blir avgörande för att vinna de närmaste åren. Sammanslagningen av Footway och Sportamore skapar en renodlad e-handelsaktör som kan dra nytta av den pågående turbulensen inom butiksbaserad sporthandel.
Daniel Mühlbach, VD Footway
”Footway har hela tiden expanderat kraftigt, både organiskt och genom företagsförvärv och vi ser en fortsatt ökning i efterfrågan från våra kunder. För att kunna tillgodose efterfrågan bättre behöver vi köpa in större volymer av skor att ha i lager.” säger Footways VD Daniel Mühlbach.
Daniel Mühlbach, VD Footway Group AB