Footway expanderar till ytterligare 12 länder

Report this content

Teamet tar emot första skoleveransen till Spanien

 

Footway fortsätter sin expansion genom lansering av plattformen i ytterligare tolv länder. De nya länderna som öppnas idag den 16 oktober 2019 är Belgien, Estland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien och Tjeckien. Efter nyöppningen riktar sig Footway till totalt 23 länder.

 

Footway har sedan starten fokuserat på enkelhet för att kunna bygga en effektiv organisation med skalbar infrastruktur. Resultatet av arbetet är att bolaget nu med låga uppstartskostnader kan expandera och öppna för e-handel mot många marknader. Logistiken för de nya marknaderna hanteras från lagret i Helsingborg och övriga funktioner hanteras från huvudkontoret i Stockholm. 

”Vår plattform och organisation är anpassad till ytterligare länder, där i princip alla beslut relaterade till länder är datadrivna och automatiska. Optimering av prissättning, sortiment och marknadsföring sker automatiskt på varje marknad vilket skapar förutsättning att växa lönsamt med kontrollerad risk.” säger Gustaf Sköld, ansvarig för affärsutveckling på Footway.

Initialt handlar det om att bygga upp förtroende och kundnöjdhet samt lära känna marknaderna. Bolagets kostnad för expansionen är ca 2 mkr varav hälften under innevarande kvartal. Försäljning och kostnader från nya länder under de första tolv månaderna förväntas inte väsentligt påverka bolagets resultat eller ställning.

“Det är en häftig resa vi fortsätter på och spännande att vi nu mer än dubblar antalet länder vi är aktiva på. Detta tack vare att vi sedan dag ett har haft en global tanke med allt vi gör och att vi är ett riktigt grymt team. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår plattform och nå ut till ännu fler kunder framöver.”, säger Daniel Mühlbach, VD.

 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

 

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

 

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar