Footway förvärvar Solestory

Report this content

Footway Group AB (“Footway”) genomför inkråmsförvärv av Solestory, en specialiserad e-handlare inom basket och sportmode. Genom förvärvet förstärks Footways erbjudande samtidigt som Solestory kan vidareutveckla sitt framgångsrika koncept som en del av Footways e-handel inom sport och mode.

Solestory har en unik kompetens inom basket och sportmode som stärker koncernens erbjudande inom specialiserade idrottssegment. Solestorys grundare Pontus Frivold kommer vara fortsatt engagerad i verksamheten och vidareutveckla varumärkets visualitet och känsla. Vi ser stora möjligheter att tillsammans bygga vidare på Solestorys framgångsrika koncept och därigenom växa verksamheten framåt

“Jag ser stora möjligheter att tillsammans med Pontus Frivold vidareutveckla Solestorys koncept med bland annat en internationell expansion”, säger Daniel Mühlbach, VD för Footway.

“Sedan starten av Solestory har vi haft ett tydligt fokus på att bygga ett starkt varumärke drivet av vår passion för sneakers och basket. Att nu bli en del av Footway känns som ett spännande nästa steg i resan, där vi med hjälp av Footway kan bli ännu bättre på att möta kundernas behov och ytterligare stärka relationen till våra leverantörer”, säger Pontus Frivold, grundare av Solestory.

Förvärvet sker genom ett inkråmsavtal där Footway tar över varumärken och domäner omgående. Lager och andra tillgångar tas över senast vid årsskiftet 2020/21. Förvärvet av tillgångarna finansieras med egen kassa.

Footway har utvecklat en i hög grad datadriven plattform där konsumenter kan hitta och dela information med varandra och där leverantörer använder informationen för att skapa högkvalitativa produkter baserade på konsumenternas önskemål, värderingar och kunskap. För närvarande finns tre varumärken på plattformen, Footway, Sportamore och Brandos. I takt med att koncernen växer med nya varumärken, bland annat genom förvärvet av Solestory, ökar förutsättningarna att skapa mervärde för såväl konsumenter som leverantörer.

 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD Footway
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Pontus Frivold, Solestory 
Email: pontus@solestory.se
Mobil: 072-570 06 23

 

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98


Om Footway
Bolaget grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform med försäljning inom skor, sport och mode. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Koncernen finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors

Taggar:

Prenumerera

Media

Media