Footway Group AB uppdaterar sin finansiella kalender

Styrelsen i Footway Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga rapporteringen av bolagets bokslutskommuniké 2017 och har uppdaterat bolagets finansiella kalender för 2018 enligt följande:

28 februari 2018 - Bokslutskommuniké 2017
27 mars 2018 - Årsredovisning 2017
15 maj 2018 - Årsstämma
30 augusti 2018 - Delårsrapport januari - juni 2018

För ytterligare information
Daniel Mühlbach, vd
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-999 93 43

Om Footway
Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2016 intäkter om 344 msek motsvarande en årstillväxt om 32 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2016 uppgick till 20,8 msek.
Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 17:00 CEST.

Taggar:

Om oss

Footway som grundades 2010 är en e-handel med försäljning av produkter inom sport och mode via Footway.com, Sportamore.com, Brandos.com, Solestory.se mfl. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Koncernen finns idag på 24 marknader och omsätter omkring 2 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar