Footway Group AB uppdaterar sin finansiella kalender

Report this content

Styrelsen i Footway Group AB (publ) har beslutat att uppdatera bolagets finansiella kalender för 2018 och 2019 enligt följande:

31 oktober 2018 - Delårsrapport januari - september 2018  

28 februari 2019 - Bokslutskommuniké 2018

29 mars 2019 - Årsredovisning 2018

30 april 2019 - Delårsrapport januari - mars 2019

16 maj 2019 - Årsstämma

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway, en renodlad skobutik på nätet, grundades 2010 och är idag ledande på den nordiska marknaden. Footway har 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.seInformationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 17:30 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar