Footway köper Barnskospecialisten

Footway har förvärvat e-handelsbutiken Barnskospecialisten, en webshop inriktad på barnskor. Barnskospecialisten besitter stor kunskap och står för en nischad expertkompetens, vilket stärker Footways position på marknaden.  

”Barnskospecialisten har stor kompetens inom barnskor. Med kunnig personal, en informationsrik sajt och expertkunskap har de skapat en spännande upplevelse, som vi vill dela med våra kunder. Affären stärker också vår position inom segmentet , säger Daniel Mühlbach, Footways VD och grundare.

Vi har under de senare åren kunnat känna av ett allt tuffare klimat för mindre e-handlare, samtidigt som efterfrågan på vår expertkompetens fortfarande är mycket stark från kunder, leverantörer och kunniga barnortopeder. Det är mycket glädjande för oss att hitta en lösning där en stor, lönsam och ledande svensk e-handlare tar över ansvaret för att förvalta och vidareutveckla branschens ledande erbjudande inom området”, säger Malin Ericsson, VD och ägare för Momlin AB som driver Barnskospecialisten.

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, grundare och VD för Footway
Email: daniel.mühlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Malin Ericsson, grundare och VD för Barnskospecialisten
Mobil: 070-569 75 56

Om Footway

Footway, en renodlad skobutik på nätet, finns idag på 11 marknader i Europa. Footway har 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr med ett resultat (EBITDA) som uppgick till 25,3 mkr.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 16:30 CEST.

Om oss

Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Prenumerera

Dokument & länkar