Footway och Sportamore bygger gemensam plattform för internationell expansion

Report this content

Footway inleder nästa steg i integrationsprocessen av Sportamore, som förvärvades i april i år. Integrationen innebär att en gemensam teknisk plattform som stödjer fler butiker implementeras i syfte att ta vara på synergier och en fortsatt internationell expansion. Genom arbetet förväntas Sportamore kunna lanseras på ytterligare 19 marknader inom 6 månader.

Den gemensamma plattformen innefattar bakomliggande verksamheter såsom IT, lager och logistik samt kundsupport med fokus på att fortsatt möta kundernas krav på service och tillgänglighet. Som en konsekvens och för att säkerställa en fortsatt ledande position vad gäller snabba leveranser samt att möjliggöra ett ännu större utbud av produkter, kommer bland annat lagerhanteringen att optimeras mellan Footways logistikanläggning i Helsingborg och Sportamores anläggning i Eskilstuna. 

De båda butikernas starka varumärken samt domäner – Footway och Sportamore – bibehålls och kunderna kan handla vidare med vetskapen om att shoppingupplevelsen utvecklas och förbättras kontinuerligt med fortsatt starkt fokus på kundnöjdhet.

Som en del av integrationen kommer huvudkontoret förläggas till Kista, vilket medför att en viss övertalighet förutses. Integrationsprocessen kan komma att ha en viss dämpande effekt på koncernens organiska tillväxt under kommande 12 månader, men förväntas ge kostnadsbesparingar om 100 msek efter genomförd integration samt skapar förutsättningar för internationell expansion för Sportamore. Arbetet med integrationen planeras vara genomfört före årsskiftet 2020/2021.

“Målet är att ytterligare förbättra kundupplevelsen genom fler varumärken, förbättrad logistikhantering och effektivare leveranser. I integrationen av våra båda organisationer lägger vi samtidigt mycket kraft på kultur och arbetsmetoder, där kontinuerligt lärande och effektiva team står i fokus”, säger Daniel Mühlbach, VD på Footway. “Sportamore har ett starkt varumärke på den nordiska marknaden, vilket tillsammans med de identifierade synergierna stödjer vår befintliga tillväxtstrategi. Det kommer nu bli spännande att ta Sportamore-konceptet vidare i en internationell expansion.”
 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway som grundades 2010 är en e-handel med försäljning av produkter inom sport och mode via Footway.com, Sportamore.com, Brandos.com, Solestory.se mfl. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Koncernen finns idag på 24 marknader och omsätter omkring 2 miljarder kronor.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors
 

Informationen är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt VDs försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 11:00 CEST.

Taggar: