Footway publicerar årsredovisning 2020

Report this content

Footway Group AB har idag publicerat årsredovisning, bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2020.

 

”2020 var ett år som inget annat, och jag är väldigt stolt över hur vårt team hanterade effekterna från Covid-19 samtidigt som vi utvecklade och lanserade Footways nya multistore-plattform med 6 nya butiker på 24 marknader”, säger Daniel Mühlbach, VD. “Vårt fokus för 2021 är att vidareutveckla plattformen med 5-10 nya butiker, där skalfördelar från ett delat backend gör att nischade butiker snabbt kan nå ut till nya marknader.”


Rättelse av bokslutskommunikén 2020
I samband med publiceringen av årsredovisningen har avskrivningar av immateriella tillgångar för helåret 2020 korrigerats jämfört med vad som rapporterades i bokslutskommunikén 2020. Avskrivningarna har ökats med 3,1 msek och uppgick därmed till 13,1 msek för 2020. Korrigeringen får följdeffekter på EBIT och periodens resultat med motsvarande belopp.Årsredovisning, Bolagstyrningsrapport och Hållbarhetsrapport, i sin helhet, återfinns på: footway.com/investors

 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och servar årligen över 3 miljoner kunder med ca 800 varumärken.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 19:30.