Footway rapporterar Q1 2021

Report this content

Stark tillväxt på nya plattformen

  • Försäljningen för Q1 uppgick till 341,1 msek, motsvarande tillväxt om 106%
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -13 (-6) msek
  • Antalet besökare uppgick till 30 (11) miljoner, en ökning med 171%
  • Antal nya kunder uppgick till 268 000 i kvartalet
  • Kundbetyget (Google Kundrecensioner) uppgick till 4,8, ett snitt av 111.408 kundrecensioner.

”Footways multistore-plattform som lanserades i november 2020 har nu sitt första hela kvartal bakom sig, och vi ser hur den utvecklas enligt plan med större mängder data som skapar förutsättningar för lönsam tillväxt framåt”, säger Daniel Mühlbach, vd. “Vårt fokus för 2021 är att fortsätta utveckla plattformens funktionalitet och bredd, där målet är att lansera ytterligare 5-10 butiker. För varje ny butik blir skalbarheten tydligare tack vare ett gemensamt backend som möjliggör snabb lansering på många marknader samtidigt.”

Efter lanseringen av Caliroots i januari finns i dagsläget 7 nischade butiker på 24 marknader på Footways plattform. I mars meddelades att en ny racketsportbutik ska lanseras under våren, där vi har påbörjat ett samarbete med padelvärldsmästaren Fernando ”Bela” Belasteguín som ambassadör.

Arbetet med att åtgärda barnsjukdomar och utöka plattformens funktionalitet och innehåll baserat på användarnas feedback har fortsatt under kvartalet. Mängden lokal data ökar hela tiden vilket innebär att utbud och erbjudande för varje butik på varje marknad kan skräddarsys i allt högre utsträckning och att den automatiserade marknadsföringen ökar i träffsäkerhet. De rörliga kostnaderna relaterade till datainsamlingen var höga i kvartalet, vilket påverkar lönsamheten, men började takta nedåt i slutet av mars. Kundnöjdheten har hållit sig på höga nivåer om 4,8 av 5,0 på Google Kundrecensioner.

Nettoomsättningen för första kvartalet (Q1) uppgick till 341,1 (165,9) msek,  en tillväxt på 105,6%. Huvuddelen (94,6%) utgjordes av nya produktkategorier från förvärv som lanserades på Footways plattform i november 2020. Fortsatt expansion på marknader utanför Norden har också bidragit till kvartalets tillväxt. Skor har generellt uppvisat låg tillväxt på grund av svag efterfrågan i marknaden kopplat till Covid-19.  Svensk Handels skoindex, som också är en indikator för övriga marknader, minskade under januari och februari med 23,5%. Antalet nya kunder i Q1 uppgick till 268 000.

I kvartalet har utbyggnaden av lagerkapacitet fortsatt enligt plan, och vi har stärkt organisationen för att skapa rätt förutsättningar för plattformen att växa till en global produktportal. Bland annat har vi skapat ett store support-team som stöttar de nischade butikerna och kompletterar vår kund- och leverantörssupport. Vi har också fått ny nyckelkompetens inom infrastruktur, digital transformering och kundupplevelse.
 

 

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footway.com/investors

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och servar årligen över 3 miljoner kunder med ca 800 varumärken.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

Denna information är sådan som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 08:00 CEST. 

Taggar: