Footway rapporterar Q3 2018

Report this content
  • Koncernens försäljning för tredje kvartalet uppgick till 186,4 (123,0) msek, motsvarande en tillväxt med 51,5%

  • Stark tillväxt utanför Norden, med en kvartalsförsäljning uppgående till 24,6 (1,8) msek. Motsvarande 36% av koncernens totala försäljningstillväxt under kvartalet.

  • Bruttovinsten uppgick till 75,8 (52,1) msek

  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,4 (4,4) msek

  • Antal besökare under kvartalet uppgick till 10,2 (7,9) miljoner, vilket genererade 163 300 nya kunder

  • Stabilt hög kundnöjdhet, mätt i Google Customer Reviews, 4,8 av 5,0

Footways webbplatser riktade till europeiska länder utanför Norden har under perioden haft hög tillväxt och nettoomsättningen för dessa marknader uppgick till 24,6 (1,8) msek. Den totala nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 51,5 procent till 186 (123) msek, positivt påverkad av en fortsatt stark nykundsanskaffning. Footway bedömer att man genom sin skalbara tekniska plattform och genom datadrivna, automatiserade processer är väl positionerad för fortsatt expansion.

“Under det tredje kvartalet har vi attraherat över 10 miljoner besökare och haft en försäljningstillväxt med 51,5 procent. Kvartalets rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,4 (4,4) msek. 36 procent av försäljningstillväxten sker på marknader utanför Norden, vilket  är ett bra utfall av vårt arbete med datadrivna processer där sortiment, priser och marknadsföring anpassar sig till respektive marknad.“ säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/rapporter.html


För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343


Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 msek motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2017 uppgick till 25,3 msek. Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 08:45 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media