Footway säkrar finansiering om 150 msek

Report this content

Mot bakgrund av att Footway lagt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore med ambitionen att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode har Footway och Svea Ekonomi ingått ett kreditavtal som ytterligare stärker Footways finansiella förmåga att genomföra affären och fortsatt driva omvandlingen och konsolideringen av europeisk e-handel.

 

Footway och Svea Ekonomi har ingått ett kreditavtal som ger Footway tillgång till ytterligare 150 msek i finansiering. Syftet med krediten är att stärka Footways rörelsekapital i samband med Bolagets publika uppköpserbjudande till Sportamores aktieägare. Krediten löper över 3 år. Sedan tidigare har Footway säkerställt teckningar om 350 msek i en riktad nyemission om max 400 msek, där bland andra bolagets största investerare Rutger Arnhult tecknat sig.

"Svea Ekonomi har inte bara stora finansiella resurser utan också en unik förståelse för entreprenöriellt företagsbyggande. Den europeiska e-handeln står inför en fas av konsolidering och mognad där det kommer att krävas finansiella muskler och beredskap av de bolag som är drivande i processen", säger Daniel Mühlbach, VD och grundare av Footway.

"Vi har följt Footways imponerande tillväxtresa länge och ser fram emot att samarbeta de kommande åren. Förvärvet av Sportamore är ett stort steg framåt och vi är gärna med och rustar Footway för utmaningen", säger Lennart Ågren, grundare, VD och Koncernchef i Svea Ekonomi.

Ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande samt högre lönsamhet.

Logiken för samgåendet är mycket stark och direkta samordningsvinster inom områden som varuinköp, marknadsföring och logistik jämte skalfördelar förväntas vara i storleksordningen 100 miljoner kronor i resultatförbättringar på årsbasis efter genomförd integration.

Footway har konsekvent byggt en plattform där datadrivna analysmodeller automatiskt styr varuinköp, priser, lagernivåer och marknadsinvesteringar för att optimera tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Genom att applicera detta på den större volym som nås genom samgåendet blir utväxlingen väsentligt större.

 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

 

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

 

 

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media