Footway skalar upp logistiken

Footway Group AB påbörjar upphandling av logistiktjänster för att omedelbart öka lagerkapaciteten och på lång sikt anpassa logistiken till en fortsatt europeisk expansion.

För att hålla jämna steg med nuvarande tillväxt och för att fortsatt leverera kundnöjdhet på yttersta nivå har Footway påbörjat en serie upphandlingar med logistiktjänster i fokus. Upphandling av omedelbar kapacitetsökning som komplement till nuvarande logistikcenter görs genom två separata förfrågningar avseende dels pallager och dels satellitlager. För att säkerställa kapaciteten gällande frakt till kund genomförs även upphandling av frakt på den svenska marknaden. 

Footway har haft en snabb tillväxt i Centraleuropa där logistiken idag hanteras från Sverige. För att få säkerställa kapacitet och långsiktighet i bolagets totala logistik genomförs en RFI där logistikaktörer välkomnas att inkomma med information och förslag på verksamhetens långsiktiga logistikstruktur. Målet med förfrågan är även att finna en långsiktig aktör som vill vara en drivande kraft att tillsammans med Footway utveckla framtidens logistik inom e-handel med potential upp mot tio gånger Footways nuvarande ordervolym och över tre gånger nuvarande lagerkapacitet. Arbetet med upphandlingarna påbörjas under juli 2019. 

Daniel Mühlbach, VD, säger, “Ett flexibelt, effektivt och i hög grad automatiserat logistikkoncept är en viktigt framgångsfaktor för att realisera vår tillväxtpotential. Vi har kommit långt i vårt arbete med att skapa hög tillväxt på många marknader och påbörjar nu det spännande arbetet med att hitta ett långsiktigt logistikkoncept”

Pågående upphandlingar: Pallager (RFQ), Nordiskt satellitlager (RFP), Långsiktig Logistikpartner (RFI), Frakt Sverige (RFQ)

För mer information se Footway Partner Portal 
https://sites.google.com/footway.com/footway-partner-portal/home

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar