Footway undersöker möjligt förvärv av Caliroots

Report this content

Footway har inlett dialog med Californian Roots AB (“Caliroots”) gällande möjligheten till förvärv. Förvärvet skulle ske som ett led i Footways ambition att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Finansiering skulle i så fall ske genom egen kassa.

Caliroots genomgår sedan 23 april 2020 en företagsrekonstruktion. Bolaget och dess dotterbolag driver tre olika varumärken, Caliroots, Hollywood och Soto Store, med fokus på bland annat streetwear och skate med närvaro i såväl Norden som Europa.

Vi är alltid intresserade av nya möjligheter och arbetar löpande med att hitta starka varumärken till vår plattform. Caliroots har sedan starten 2003 framgångsrikt byggt starka varumärken som skulle passa väl in på Footways nya plattform för e-handel inom sport och mode. E-handelsmarknaden för mode genomgår en konsolidering och vi vill vara en drivande kraft i denna”, säger Daniel Mühlbach, VD för Footway. 

Tillsammans med Footway ser vi stora möjligheter att ta våra varumärken till nästa nivå. Vi ser tydliga fördelar att bli en del av något större i ett sammanhang där vi får fylla en viktig roll”, säger Andreas Koschnike, VD för Caliroots.

Några beslut avseende ett förvärv är ännu inte fattade. Som ett nästa steg i processen kommer Footway påbörja en due diligence. Avsikten skulle vara att slutföra förvärvet under andra halvåret 2020.
 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000 skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

 

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors
 

Informationen är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 14:20 CEST.

Taggar: