Footway uppdaterar finansiell kalender

Report this content

Styrelsen i Footway Group AB har beslutat att uppdatera bolagets finansiella kalender för 2019 genom tidigareläggning av delårsrapporten för tredje kvartalet samt beslut om datum för delårsrapport första kvartalet 2020 och årsstämma 2020:

  • 11 oktober 2019 - Delårsrapport januari - september 2019 (tidigare kommunicerat 31 oktober 2019)
  • 31 januari 2020 - Bokslutskommuniké 2019
  • 30 mars  2020 - Årsredovisning 2019
  • 15 april 2020 - Delårsrapport januari - mars 2020
  • 12 maj 2020 - Årsstämma, Kista

 


För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 11:00 CET.

Taggar: