Footway uppdaterar sin finansiella kalender

Styrelsen i Footway Group AB (publ) har beslutat att uppdatera bolagets finansiella kalender för 2019 enligt följande:

31 januari 2019 - Bokslutskommuniké 2018

29 mars 2019 - Årsredovisning 2018

30 april 2019 - Delårsrapport januari - mars 2019

16 maj 2019 - Årsstämma

31 juli 2019 - Delårsrapport april - juni 2019

31 oktober 2019 - Delårsrapport juli - september 2019

31 januari 2020 - Bokslutskommuniké 2019

30 mars 2020 - Årsredovisning 2019

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 msek motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2017 uppgick till 25,3 msek. 

Footways stamaktie serie B är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT B. Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 10:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar