Footways ansökan om upptagande till handel av stamaktier serie B på Nasdaq First North i Stockholm har godkänts

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Footway Group  AB:s (publ) (“Footway” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets stamaktier serie B på Nasdaq First North i Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 december 2018.

Footways Preferensaktier handlas idag på Nasdaq First North. Den 15 maj 2018 meddelade Bolaget att bolagsstämman fattat beslut om att se över möjligheten till att även ta upp B-aktien till handel. Aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) FOOT B med nuvarande ISIN-kod SE0011563295.

”Vi är glada över att även vår B-aktie nu tas upp till handel på Nasdaq First North. Listningen känns som ett naturligt steg i  bolagets utveckling samtidigt som det ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden”, säger Daniel Mühlbach, VD

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway, en renodlad skobutik på nätet, grundades 2010 och är idag ledande på den nordiska marknaden. Footway har 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018 13:45 CET.

Taggar:

Om oss

Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Prenumerera

Dokument & länkar