Footways bokslutskommuniké 2019

Report this content

Fortsatt stark tillväxt utanför Norden

  • Under kvartalet lanserades Footways plattform på ytterligare 13 marknader utanför Norden 

  • Försäljningen för Q4 uppgick till 308,4 (264,3) msek, en ökning med 16,7%, tack vare en stark försäljning utanför Norden.

  • Försäljningen för Q4 utanför Norden uppgick till 83,2 (45,8) msek, en tillväxt på 81,7%

  • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) för Q4 uppgick till 12,0 (6,5) msek

  • Antalet besökare ökade till 15 (12) miljoner vilket ledde till 234 000 nya kunder under Q4


 

Footway fortsatte att växa med lönsamhet under Q4, försäljningen ökade med 16,7% till 308,4 msek där framförallt försäljningen utanför Norden bidrog med fortsatt stark tillväxt.Tillväxttakten minskade dock något under kvartalet, dels på grund av en varm vinter som påverkade försäljningen av vinterskor negativt samt av kapacitetsproblem hos bolagets tredjepartsleverantör av lager och logistik. För helåret 2019 uppgick försäljningen till 990,9 (760,0) msek, en ökning med 30,4%. 

Under kvartalet lanserades 13 nya marknader. Footway finns nu tillgängligt för konsumenter i 24 länder i Europa. Det har bidragit positivt till en stark tillväxt (81,7%) utanför Norden under Q4 med en försäljning om 83,2 (45,8) msek.

"Under 2019 har vi fortsatt vår lönsamma tillväxtresa, säger Daniel Mühlbach, Footways VD. Under fjärde kvartalet passerade vi en viktig milstolpe genom en fantastisk teaminsats där vi expanderade till ytterligare 13 marknader, en framgångsrik lansering som bevisar skalbarheten i vår modell. Våra kunders engagemang och vår datadrivna plattform bidrar till förbättrade produkter. Under året har över 120 varumärken förbättrat sina sortiment genom att använda vår plattform som datakälla.”

Bokslutskommunikén, i sin helhet, återfinns även på: https://www.footway.se/investors.html

 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

 

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

 

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors

Taggar: