Footways preferensaktier börjar handlas idag på Nasdaq First North

Idag, den 13 juli 2015, inleds handeln i Footway Groups preferensaktier på Nasdaq First North.

”Vi är glada över att ha tagits upp för handel på Nasdaq First North. Listningen ökar tillgängligheten till, och därmed också intresset för, Footway som bolag. Det är dessutom en viktig milstolpe i Footways resa, en resa som precis bara har börjat. Jag ser fram emot att bygga Footway vidare tillsammans med våra nya aktieägare, teamet och naturligtvis våra kunder”, säger Daniel Mühlbach, Footways VD.

Preferensaktien har ISIN-kod SE0007186176 och handlas under tickern ”FOOT PREF”. Antalet preferensaktier uppgår till 550 340 st.

Erik Penser Bankaktiebolag är Footway Groups Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information: 
Daniel Mühlbach, VD 
Email: daniel.muhlbach@footway.com 
Mobil: 070-999 93 43

Louise Liljedahl, Presskontakt 
Email: louise.liljedahl@footway.com 
Mobil: 0736-40 93 50

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Bolaget lanserades på de nordiska marknaderna våren 2011. Footway har idag cirka 35 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2014 intäkter om 222 MSEK motsvarande en årstillväxt om 151%. EBITDAresultatet för helåret 2014 var     -39 MSEK, primärt drivet av omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med integrationen av det förvärvade bolaget Brandos, genomfört under första halvåret. För 2015 bedömer Bolaget att intäkterna kommer att överstiga 280 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.footway.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar