Valberedningens förslag av styrelse i Footway

Report this content

Inför årsstämman i Footway Group AB (publ) (”Footway”) föreslår valberedningen omval av ledamöterna Daniel Mühlbach, Helene Willberg, Jakob Mörndal, Patrik Hedelin och Tore Tolke. Helene Willberg kommer att föreslås till ny styrelseordförande. Bolagets nuvarande styrelseordförande Sanna Suvanto-Harsaae har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp till omval.

"Jag har varit Footways styrelseordförande i fem år nu och jag känner att det dags för nya krafter att ta vid. Det har varit en ynnest att få följa med på resan och jag är oerhört stolt över allt vi har lyckats åstadkomma under åren", säger Sanna Suvanto-Harsaae.

“Som föreslagen styrelseordförande ser jag fram emot att leda styrelsearbetet och ta Footway in i nästa fas tillsammans med styrelse och ledning. Jag har stor tilltro till bolaget och dess potential”, säger Helene Willberg.

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman kommer att publiceras på Footways webbplats i samband med kallelsen, vilken avses att offentliggöras den 6 maj 2020.

 

 
För ytterligare information:
Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

 

Om Footway
Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000 skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 20:00 CEST.

Taggar: