160 unga sommarjobbar som samhällsentreprenörer

Göteborgsbaserade Förebildarna fortsätter att utveckla unga samhällsförändrare. Nu är årets omgång av Förändringsagent igång som denna sommar genomförs i samverkan med Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad samt Stena Fastigheter. 160 gymnasieelever deltar i programmet där deltagarna utvecklar entreprenöriella förmågor genom att skapa och genomföra projekt som ska bidra positivt till lokalsamhället.

Ngra av 2020 rs Frndringsagenter tillsammans med sina handledare Foto Frebildarna

Konceptet, som organisationen själv utvecklat med stöd av Stenastiftelsen, bygger på en lärandeprocess där de entreprenöriella förmågorna är i fokus. Det handlar bl a om att gå från tanke till handling, agera på möjligheter och utgå ifrån de resurser man själv besitter. Deltagarna delas upp i team om fyra där de utifrån lokala behov och de globala målen brainstormar fram olika projekt som de själva ska kunna genomföra på jobbets 3 veckor och som ger ett positivt värde till samhället. 

“Hela konceptet handlar om att utmana deltagarna att upptäcka och också våga agera på alla de möjligheter som finns, för att sedan välja att göra en positiv påverkan,” säger Ester Svensson, programansvarig på Förebildarna.

I frsta steget av utbildningen r det fokus p ide genering och brainstorming Foto Frebildarna

Inriktningen har tvistats så att entreprenörskap, som normalt sett kanske mest förknippas med företagande och pengar, istället ger deltagarna en unik möjlighet att se hur man kan använda entreprenörskap för att göra förändringar i sin omvärld.

“Vi brukar säga att vi inte utbildar entreprenörer. Däremot vill vi få unga individer att börja använda entreprenöriella metoder för att skapa värde såväl för sig själv som sin omvärld. Och det behöver vi alltid mer av. Att deltagarna dessutom får en bra förberedelse för kommande anställningar och att det unga perspektivet och delaktigheten inkluderas i staden blir ju super winwin,” menar Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.

Första omgången körs mellan 15 juni och avslutas den 3 juli. Därefter startar omgång två den 27 juli och pågår till 14 augusti.


Länk till första omgångens projekt: https://forebildarna.se/ungdomsdrivna-projekt-for-samhallsnytta-ar-2020/

Foton:
Gruppbilden Några av 2020 års förändringsagenter tillsammans med sina handledare. Foto: Förebildarna.

Whiteboard bild - I första steget av utbildningen är idégenerering och brainstorming fokuset. Foto: Förebildarna.

För mer info, v.v. kontakta:
Julia Hult                                                                                                                                                  
Verksamhetsledare, Förebildarna                                                                     
Mobil: 0736-40 00 66
                                                            
julia@forebildarna.se  


Förändringsagent är ett utbildningskoncept där unga utvecklar entreprenöriella förmågor med inriktning samhällsnytta. År 2020 sker utbildningen på uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad och av Stena Fastigheter i deras satsning på sommarjobb för unga. Konceptet är utvecklat med stöd av Stenastiftelsen. 

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016. Genom utbildning och kampanjer arbetar organisationen med att lära och ge möjlighet för unga individer, mellan 16-25 år, att ta ansvar för att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning. Organisationen stöttas huvudsakligen av Stenastiftelsen. www.forebildarna.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Göteborgsbaserade Förebildarna fortsätter att utveckla unga samhällsförändrare. Nu är årets omgång av Förändringsagent igång som denna sommar genomförs i samverkan med Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad samt Stena Fastigheter. 160 gymnasieelever deltar i programmet där deltagarna utvecklar entreprenöriella förmågor genom att skapa och genomföra projekt som ska bidra positivt till lokalsamhället.
Twittra det här

Citat

Hela konceptet handlar om att utmana deltagarna att upptäcka och också våga agera på alla de möjligheter som finns, för att sedan välja att göra en positiv påverkan
Ester Svensson, programansvarig på Förebildarna.
Vi brukar säga att vi inte utbildar entreprenörer. Däremot vill vi få unga individer att börja använda entreprenöriella metoder för att skapa värde såväl för sig själv som sin omvärld. Och det behöver vi alltid mer av. Att deltagarna dessutom får en bra förberedelse för kommande anställningar och att det unga perspektivet och delaktigheten inkluderas i staden blir ju super winwin
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.