Citat

Genom tävlingen fick vi inspiration till att starta ett projekt för att hitta en lösning till något vi verkligen brinner för! Vi hade aldrig förväntat oss att skapa något så stort på så kort tid, men med hjälp av alla de drivna personer vi mött på vägen och stödet av prispengarna har vi kunnat förverkliga idén!
Greta, en av initiativtagarna till vinnarbidraget Borta bra men hemma värst.
Hela konceptet handlar om att utmana deltagarna att upptäcka och också våga agera på alla de möjligheter som finns, för att sedan välja att göra en positiv påverkan
Ester Svensson, programansvarig på Förebildarna.
Vi brukar säga att vi inte utbildar entreprenörer. Däremot vill vi få unga individer att börja använda entreprenöriella metoder för att skapa värde såväl för sig själv som sin omvärld. Och det behöver vi alltid mer av. Att deltagarna dessutom får en bra förberedelse för kommande anställningar och att det unga perspektivet och delaktigheten inkluderas i staden blir ju super winwin
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.
Detta initiativ matchar mycket bra med de mål som redan finns i skolan där vi skall utbilda eleverna inom aktivitetsbaserat ledarskap. Vi behöver fler sådana här samarbeten i skolorna,
Henning Setterberg, lärare på Burgårdens gymnasium.
Vi upplever att det är viktigare nu än någonsin att sprida kunskap om hur vi människor kan agera på möjligheter, hur vi i kristider måste ta vårt ansvar och fokusera på det som går att påverka. När vi gör just det föds hopp och framtidstro, något som vi tror är väldigt viktigt för allas framtid. Att lära ut detta till unga är vårt sätt att börja. Dessutom får eleverna något roligt, intressant och utmanande att göra
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna
Vi på Förebildarna vill ge unga en positiv framtidstro och tror på att låta unga inidvider upptäcka alla de möjligheter som finns och ge dem förutsättningarna att kunna, vilja och våga agera. Vårt nyutvecklade utbildningsprogram Generation F ger oss möjlighet att skala upp och göra det tillsammans med gymnasieskolor vilket känns otroligt spännande
Julia Hult, verksamhetsledare hos Förebildarna
Vi tror att det bästa sättet att lära är att själv få göra. Ge sig ut i verkligheten och skapa värde för någon annan än dig själv. Det är ofta först då du kan uppleva den där underbara känslan av att ha åstadkommit något värdefullt. Något som på riktigt gjort skillnad för någon. Vilket ger dig ett direkt bevis på att saker går, om du bara försöker. Att nyligen Stenastiftelsen och nu också Kronprinsessparets Stiftelse väljer att stötta oss och insatsen betyder enormt mycket för oss
Julia Hult, verksamhetsledare hos Förebildarna
Förebildarnas viktigaste uppgift är att motivera, ge mod och verktyg så att unga individer kan ta ansvar och agera. Genom att skapa värden för andra än sig själv, lär de sig att tänka utanför boxen och bli trygga, självständiga individer som ser möjligheter och vågar gå från tanke till handling
Julia Hult, verksamhetsledare och grundare på Förebildarna.
Vi ser att unga har en alldeles fantastisk och unik möjlighet att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning, men att de inte alltid fått verktygen eller insikten att de faktiskt har de möjligheterna. Stenastiftelsens satsning är ett fantastiskt bevis på att det finns fler som vill vara med och ge unga denna möjlighet. Det innebär att vi nu kan arbeta mer långsiktigt, skala upp och erbjuda våra insatser till många fler
Julia Hult, verksamhetsledare och grundare på Förebildarna.
Förebildarna bedriver en verksamhet som ligger nära Stenastiftelsens grundvärderingar, så det är med glädje och stolthet vi fortsätter att stötta organisationen. Bilden av samhället som träder fram i media, fokuserar ofta på problemen, riskerna och de negativa aspekterna. Ibland upplever ungdomarna att de inte utgör en del av samhället, utan att det som uppfattas som samhället är ”någon annan”. Förebildarna hjälper unga att faktiskt förändra och göra en riktig skillnad
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stenastiftelsen.
Du påverkar människor i din omgivning oavsett om du vill det eller inte. Dagen är ett sätt för mig att få folk att fundera över vilka handlingar de väljer att göra – innan någon tar efter fel saker
Moa Ribjer
Än så länge är dagen inte stor. Den har visserligen spridits runt om i landet men enbart till ett hundratal personer mun till mun. Men potentialen är stor! En liten handling idag kan få enorma effekter och nu vill jag få människor att agera, likt Greta-effekten och Rocka Sockorna
Moa Ribjer
Drömmen är att dagen ger impact. Att det blir en världsfråga, gärna upptagen av FN, att arbeta med hur just mindset kring hur du och dina handlingar påverkar andra
Moa Ribjer
I våra tidigare insatser har vi fått höra att det är första gången unga tillåts ta ansvar. På riktigt. Att förändra ungas attityd och få dem att förstå sitt eget ansvar samt att se de möjligheter som finns är något vi anser är avgörande för att kunna påverka lärandet på lång sikt
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.
Vi tror på att ge ungdomarna i våra kvarter goda förutsättningar och kraften att vilja förändra
Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter i Göteborg.
Vi ger unga en unik möjlighet att dels utveckla entreprenöriella förmågor men även att påverka sin omgivning för att bli en ansvarsfull samhällsmedborgare. Vårt mål är i grund och botten alltid lärandet, men tack vare att vi valt att arbeta på det här sättet brukar det resultera i massa grymma samhällsutvecklande projekt!
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna
När ungdomarna ges möjligheten att själva ta ansvar och driva något från början till slut och dessutom göra det med ett samhällsfokus. Ja, då sker ofta helt otroliga saker. Jag tror vi ändrar många av våra deltagares världsbild om vad som faktiskt är möjligt. Om man bara vill
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna
Vi tror ju på att människor gör som andra gör och att vi måste bli fler som börjar ta ansvar för att göra en positiv skillnad i samhället. Inte bara prata om det, tycka och ha planer, utan faktiskt göra. Men inte alla vet hur man ska börja och då är positiva exempel en himla bra metod! Enkelt att ta efter och dessutom får man ofta väldigt mycket energi och pepp ifrån dem. Vi tycker också att just förebilder är ett himla bra sätt att visa hur man kan använda entreprenörskap, det vill säga att GÖRA, för att skapa en positiv förändring i samhället. Det är en annan form av entreprenörskap än vad vi vanligtvis kanske associerar det med, men det borde få ta så himla mycket mer plats
Julia Hult, verksamhetsledare och grundare av Förebildarna
Problemet idag, som vi ser det, är att det måste skapas en större förståelse bland unga att det är de själva som har ansvaret och möjligheten att skapa en positiv framtid. De unga, som vill ta det ansvaret måste också ges förutsättningar och verktyg som behövs för att kunna göra det
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna
Ni ledare ser så mycket hos ungdomar, som ingen annan gör. Ni låter oss ta ansvar och ni tror på oss
Madeleine
Vi brinner för att ge unga möjlighet att påverka sina liv och samhället positivt. Det gör vi bland annat när vi låter dem utveckla entreprenöriella förmågor genom att själva utveckla och driva riktiga projekt. Genom samarbetet med Stena Fastigheter fick sex unga en fantastisk och alldeles unik möjlighet att genomgå en entreprenöriell process samtidigt som de fick påverka både sin egen boendemiljö och bidra med ett ungt perspektiv för en stor aktör som Stena Fastigheter. Det är verkligen jätte värdefullt!
Julia Hult, verksamhetsledare för Förebildarna
Vi tycker att det är viktigt att involvera ungdomarna och ta del av deras innovativa lösningar på hur man skapar trygga och trivsamma kvarter. Därför erbjöd vi några av våra unga hyresgäster detta viktiga sommarjobb
Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg
Det bästa med projektet har varit att ha fått möjligheten att faktiskt påverka och förbättra för Stena Fastigheters hyresgäster, oss själva inräknade
Hanna Wackeroth, en av de sex unga entreprenörerna.
Det bästa med mitt jobb är att jag fått chansen att utveckla mina ledarförmågor
Ornina Zaytoun, en av entreprenörerna inom projektet med Stena Fastigheter
Vi ger unga en unik möjlighet att dels utveckla entreprenöriella förmågor men även påverka sin omgivning för att bli en ansvarsfull samhällsmedborgare. Vårt mål är i grund och botten alltid lärandet, men tack vare att vi valt att arbeta på det här sättet brukar det resultera i massa grymma samhällsutvecklande projekt!
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna
Vi har valt att satsa på unga för att vi är övertygade om att de har potential att göra världen bättre. Men för att göra det behöver de veta och träna på hur
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna