Nu går startskottet för Förebildsjakten

Report this content

Förebildsjakten är en kampanj där lokala förebilder lyfts och hyllas i syfte att skapa fler förebilder i samhället. Det är människor med inställningen att man själv har makten att positivt påverka sitt eget liv och bidra till ett positivt samhälle. Idag 31 augusti, på självaste Internationella Förebildsdagen, går startskottet för kampanjen som kommer att spridas under hösten 2020. 

Under sommaren har det gått att nominera sin egen förebild och 15 finalister har nu valts ut i tre kategorier: Lokal verkan, Ung till ung och Social entreprenör. Fokuset ligger på personer som enkelt och positivt bidrar till samhället och som många kan identifiera och relatera till. Kampanjen kommer att tryckas ut i olika mediekanaler för att nå målgruppen unga så brett som möjligt och startar alltså idag med en teaser om finalisterna. 

Frebildsjakten 2020

“Tanken bakom Förebildsjakten är enkel. Det behöver finnas fler förebilder i samhället och vi tror starkt på att människor gör som andra gör. Så om vi blir fler som åstadkommer en positiv påverkan i sitt eget liv såväl som i samhället, desto fler finns det ju att ta efter”, säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna. 

Organisationen Förebildarna som ligger bakom initiativet menar att det är viktigt att arbeta med ett hela-staden perspektiv, att nå olika bostadsområden och socioekonomiska grupper samt ha en jämn könsfördelning. Målgruppen som kampanjen syftar att nå är unga i åldern 16-25 år i Göteborgsregionen. 

För mer info, v.v. kontakta:
Julia Hult                                                                                                                                                  
Verksamhetsledare, Förebildarna                                                                     
Mobil: 0736-40 00 66
                                                            

julia@forebildarna.se  

Om Förebildarna 
Förebildarna finns för att skapa framtidens förebilder. Genom upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande och påverkansinsatser lär de unga individer mellan 16-25 år att ta ansvar och skapa värden för sin omvärld. Målet är mer handlingskraftiga individer som förstår sitt eget ansvar för att påverka sin egen situation som samhället. För en förebild är inte något du föds till. En förebild är något du väljer att vara. Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016 och finansieras i huvudsak av Stenastiftelsen. www.forebildarna.com 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Förebildsjakten är en kampanj där lokala förebilder lyfts och hyllas i syfte att skapa fler förebilder i samhället. Det är människor med inställningen att man själv har makten att positivt påverka sitt eget liv och bidra till ett positivt samhälle. Idag 31 augusti, på självaste Internationella Förebildsdagen, går startskottet för kampanjen som kommer att spridas under hösten 2020.
Twittra det här

Citat

Tanken bakom Förebildsjakten är enkel. Det behöver finnas fler förebilder i samhället och vi tror starkt på att människor gör som andra gör. Så om vi blir fler som åstadkommer en positiv påverkan i sitt eget liv såväl som i samhället, desto fler finns det ju att ta efter
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.