Unga samhällsentreprenörer uppmärksammar ökat våld i hemmet via filmproduktion

Report this content

Under maj månad startade den digitala kampanjen Fixa Krisen igång för att uppmuntra unga samhällsentreprenörer att skapa kreativa och konkreta lösningar på samhällsbehov som uppstått under Covid-19 pandemin. Med vinnarbidraget Borta bra men hemma värst har nu skapats en filmproduktion och en informativ hemsida för att uppmärksamma det ökade våldet i hemmet kopplat till pandemin. http://www.bortabramenhemmavarst.se

Bakom vinnarbidraget står två Göteborgstjejer med ett stort driv och stark passion för att göra en positiv påverkan på samhället. Under dagtid arbetar de på sina ordinarie jobb, medan långa kvällar och helger har ägnats helt åt det ideella arbetet bakom projektet. Syftet med projektet är att belysa det ökade våldet i hemmet samt sprida kunskap om ämnet för att bidra till en förändring.

Sedan den digitala kampanjen Fixa Krisen startades i mitten av maj har över 50 unga individer, framförallt från Göteborgsområdet, brainstormat fram konkreta och genomförbara lösningar på Covid-19 relaterade problem. Av de åtta finalbidragen som presenterades för en jury belönades tre team med stipendium. Alla finalbidragen ges dessutom coachning och andra förutsättningar under sommaren för att möjliggöra att de kan driva igenom sina idéer. 

"Genom tävlingen fick vi inspiration till att starta ett projekt för att hitta en lösning till något vi verkligen brinner för! Vi hade aldrig förväntat oss att skapa något så stort på så kort tid, men med hjälp av alla de drivna personer vi mött på vägen och stödet av prispengarna har vi kunnat förverkliga idén!" säger Greta, en av initiativtagarna till vinnarbidraget Borta bra men hemma värst.

Greta och Ida

Bildtext: Greta och Ida som driver projektet Borta bra men hemma värst.

Om Fixa Krisen
Fixa Krisen är en digital kampanj som startades av den icke vinstdrivande organisationen Förebildarna för att uppmuntra unga samhällsentreprenörer att skapa kreativa och konkreta lösningar på samhällsbehov som uppstått p g a Covid-19. Syftet är att skapa handlingskraft, hopp och framtidstro. 


Förebildarna själva gav ett stipendium om 20.000 kr och tack vare ett samarbete med Ingenjörer utan gränser och Open Hackkunde ytterligare ett stipendium på 10.000 kr delas ut. Idéerna berörde allt ifrån att uppmärksamma ett ökat våld mot kvinnor i hemmet, en app för att kunna boka shoppingtider, till ett bidrag med instruktionsvideos till äldre för att kunna mötas digitalt. 

För mer info, v.v. kontakta:
Julia Hult                                                                                                                                                  
Verksamhetsledare, Förebildarna                                                                     
Mobil: 0736-40 00 66
                                                            

julia@forebildarna.se  

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016. Genom utbildning och kampanjer arbetar organisationen med att skapa fler unga lokala förebilder som kan påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning. Organisationen stöttas huvudsakligen av Stenastiftelsen. 
www.forebildarna.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under maj månad startade den digitala kampanjen Fixa Krisen igång för att uppmuntra unga samhällsentreprenörer att skapa kreativa och konkreta lösningar på samhällsbehov som uppstått under Covid-19 pandemin. Med vinnarbidraget Borta bra men hemma värst har nu skapats en filmproduktion och en informativ hemsida för att uppmärksamma det ökade våldet i hemmet kopplat till pandemin. http://www.bortabramenhemmavarst.se
Twittra det här

Citat

Genom tävlingen fick vi inspiration till att starta ett projekt för att hitta en lösning till något vi verkligen brinner för! Vi hade aldrig förväntat oss att skapa något så stort på så kort tid, men med hjälp av alla de drivna personer vi mött på vägen och stödet av prispengarna har vi kunnat förverkliga idén!
Greta, en av initiativtagarna till vinnarbidraget Borta bra men hemma värst.