Storsatsning på det egna ansvaret för att skapa framtidens unga förebilder

I Göteborg vill man vara i framkant med att våga satsa på unga. Satsningen med över 5 miljoner kronor görs av Stenastiftelsen till den icke vinstdrivande organisationen Förebildarna med målet att förändra attityder, utveckla färdigheter samt möjliggöra entreprenöriella projekt med samhällsnytta. Då skapas en möjlighet för unga att själva ta ansvar för att göra en positiv påverkan. I sitt eget liv och i samhället.


Deltagare frebildsprogrammet Foto Frebildarna

”Förebildarnas viktigaste uppgift är att motivera, ge mod och verktyg så att unga individer kan ta ansvar och agera. Genom att skapa värden för andra än sig själv, lär de sig att tänka utanför boxen och bli trygga, självständiga individer som ser möjligheter och vågar gå från tanke till handling”, säger Julia Hult, verksamhetsledare och grundare på Förebildarna.

Deltagare frebildsprogrammet Foto Frebildarna

Förebildarna grundades 2016 och har sedan start fått stort och avgörande stöd från Stenastiftelsen. Det har resulterat i att flera olika utbildningsprogram och kampanjer har utvecklats. Över 1000 unga deltagare mellan 16-25 år har sedan starten deltagit i programmen, Sveriges första Förebildspris och Förebildsgala har arrangerats och över 100 ungdomsdrivna projekt med samhällsnytta skapats och genomförts.

Nominerade frebildspriset 2019 Foto Frebildarna

”Vi ser att unga har en alldeles fantastisk och unik möjlighet att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning, men att de inte alltid fått verktygen eller insikten att de faktiskt har de möjligheterna. Stenastiftelsens satsning är ett fantastiskt bevis på att det finns fler som vill vara med och ge unga denna möjlighet. Det innebär att vi nu kan arbeta mer långsiktigt, skala upp och erbjuda våra insatser till många fler”, avslutar Julia Hult.

Förebildarna bedriver en verksamhet som ligger nära Stenastiftelsens grundvärderingar, så det är med glädje och stolthet vi fortsätter att stötta organisationen. Bilden av samhället som träder fram i media, fokuserar ofta på problemen, riskerna och de negativa aspekterna. Ibland upplever ungdomarna att de inte utgör en del av samhället, utan att det som uppfattas som samhället är ”någon annan”. Förebildarna hjälper unga att faktiskt förändra och göra en riktig skillnad”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stenastiftelsen.

Gruppbild frndringsagent Foto Frebildarna

För mer info, v.v. kontakta:
Julia Hult                                                                                                                  
Verksamhetsledare, Förebildarna                                                                    
Mobil: 0736-40 00 66
                                                           
julia@forebildarna.se          

Birgitta Plyhm   
PR, Stenastiftelsen     
Mobil: 0707-77 12 90    
birgitta@plyhm.se


Om Förebildarna
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016. Genom utbildning och kampanjer arbetar organisationen med att lära och ge möjlighet för unga individer, mellan 16-25 år, att ta ansvar  för att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning. Organisationen stöttas huvudsakligen av Stenastiftelsen.
www.forebildarna.com

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2019 beslut fattats om utdelning av drygt 460 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 149 stipendiater inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag.
www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Om oss

Förebildarna är utbildningsakademin för framtidens förebilder. Organisationen är icke-vinstdrivande och arbetar med att utbilda unga mellan 16-25 år i ledarskap genom entreprenöriella metoder. Syftet är att bidra till ett föredömligt samhälle med visionen att alla unga ska kunna påverka sitt liv och samhället positivt. Organisationen stöttas huvudsakligen av Stenastiftelsen.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I Göteborg vill man vara i framkant med att våga satsa på unga. Satsningen med över 5 miljoner kronor görs av Stenastiftelsen till den icke vinstdrivande organisationen Förebildarna med målet att förändra attityder, utveckla färdigheter samt möjliggöra entreprenöriella projekt med samhällsnytta. Då skapas en möjlighet för unga att själva ta ansvar för att göra en positiv påverkan. I sitt eget liv och i samhället.
Twittra det här

Citat

Förebildarnas viktigaste uppgift är att motivera, ge mod och verktyg så att unga individer kan ta ansvar och agera. Genom att skapa värden för andra än sig själv, lär de sig att tänka utanför boxen och bli trygga, självständiga individer som ser möjligheter och vågar gå från tanke till handling
Julia Hult, verksamhetsledare och grundare på Förebildarna.
Vi ser att unga har en alldeles fantastisk och unik möjlighet att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning, men att de inte alltid fått verktygen eller insikten att de faktiskt har de möjligheterna. Stenastiftelsens satsning är ett fantastiskt bevis på att det finns fler som vill vara med och ge unga denna möjlighet. Det innebär att vi nu kan arbeta mer långsiktigt, skala upp och erbjuda våra insatser till många fler
Julia Hult, verksamhetsledare och grundare på Förebildarna.
Förebildarna bedriver en verksamhet som ligger nära Stenastiftelsens grundvärderingar, så det är med glädje och stolthet vi fortsätter att stötta organisationen. Bilden av samhället som träder fram i media, fokuserar ofta på problemen, riskerna och de negativa aspekterna. Ibland upplever ungdomarna att de inte utgör en del av samhället, utan att det som uppfattas som samhället är ”någon annan”. Förebildarna hjälper unga att faktiskt förändra och göra en riktig skillnad
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stenastiftelsen.