Startskottet går för utbildningen Generation F - uppmuntrar unga att skapa hopp och framtidstro

Report this content

Idag påbörjar 70 gymnasieelever utbildningen Generation F - ett program som uppmuntrar och utmanar unga att själva skapa, utveckla och genomföra initiativ som medför en positiv påverkan i samhället. Syftet är att skapa hopp och framtidstro, något som i dessa tider behövs mer än någonsin. På bara några få dagar har programmet nu digitaliserats och tillsammans med Burgårdens gymnasium i Göteborg gick startskottet för programmet nu i veckan. 

En deltagare i ett av Frebildarnas utbildningsprogram under en reflektionsvning Foto Frebildarna

Utbildningen arrangeras av organisationen Förebildarna, som en del av gymnasiets ordinarie kurser. Eleverna ges möjlighet att i mindre team genomföra samhällsnyttiga initiativ under en begränsad tidsperiod på 24 timmar. Målet är att synliggöra de möjligheter som finns och uppmana eleverna att själva agera, lokalt här och nu med enkla medel. Upplägget, som skulle skett via fysiska träffar, har på kort tid digitaliserats och teamen håller nu kontakt digitalt. Coachning sker av Förebildarna tillsammans med lärarna via Googles verktyg. 

”Detta initiativ matchar mycket bra med de mål som redan finns i skolan där vi skall utbilda eleverna inom aktivitetsbaserat ledarskap. Vi behöver fler sådana här samarbeten i skolorna,” säger Henning Setterberg, lärare på Burgårdens gymnasium. 


”Vi upplever att det är viktigare nu än någonsin att sprida kunskap om hur vi människor kan agera på möjligheter, hur vi i kristider måste ta vårt ansvar och fokusera på det som går att påverka. När vi gör just det föds hopp och framtidstro, något som vi tror är väldigt viktigt för allas framtid. Att lära ut detta till unga är vårt sätt att börja. Dessutom får eleverna något roligt, intressant och utmanande att göra”, säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna. 


Bakgrundsfakta
Organisationen Förebildarna arbetar dagligen med dessa typer av utbildningsprogram. Utbildningen Generation F stöttas av såväl Stenastiftelsen, Västra Götalandsregionen som Kronprinsessparets Stiftelse och genomförs för första gången med start denna vecka i samverkan med gymnasieskolan Burgården i Göteborg.


För mer info, v.v. kontakta:
Julia Hult                                                                                                                                                  
Verksamhetsledare, Förebildarna                                                                     
Mobil: 0736-40 00 66
                                                            

julia@forebildarna.se  

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016. Genom utbildning och kampanjer arbetar organisationen med att lära och ge möjlighet för unga individer, mellan 16-25 år, att ta ansvar för att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning. Organisationen stöttas huvudsakligen av Stenastiftelsen. www.forebildarna.com 

Generation F är ett lektionsöverskridande utbildningsprogram som sker i samverkan med gymnasieskolor och andra aktörer. Programmet syftar till att förändra ungas attityd och ge dem insikt och mod att påverka sitt eget liv och samhället positivt. Finansiering sker i huvudsak av Stenastiftelsen och delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Kronprinsessparets Stiftelse.

 

 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Idag påbörjar 70 gymnasieelever utbildningen Generation F - ett program som uppmuntrar och utmanar unga att själva skapa, utveckla och genomföra initiativ som medför en positiv påverkan i samhället. Syftet är att skapa hopp och framtidstro, något som i dessa tider behövs mer än någonsin. På bara några få dagar har programmet nu digitaliserats och tillsammans med Burgårdens gymnasium i Göteborg gick startskottet för programmet nu i veckan.
Twittra det här

Citat

Detta initiativ matchar mycket bra med de mål som redan finns i skolan där vi skall utbilda eleverna inom aktivitetsbaserat ledarskap. Vi behöver fler sådana här samarbeten i skolorna,
Henning Setterberg, lärare på Burgårdens gymnasium.
Vi upplever att det är viktigare nu än någonsin att sprida kunskap om hur vi människor kan agera på möjligheter, hur vi i kristider måste ta vårt ansvar och fokusera på det som går att påverka. När vi gör just det föds hopp och framtidstro, något som vi tror är väldigt viktigt för allas framtid. Att lära ut detta till unga är vårt sätt att börja. Dessutom får eleverna något roligt, intressant och utmanande att göra
Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna