7 av 10 småföretagare har aldrig sjukanmält sig

Report this content

Sju av tio småföretagare har aldrig sjukanmält sig trots att de varit sjuka. 

Ytterligare 12,5 procent har aldrig varit sjuka alls och borta från jobbet. Man kan konstatera att småföretagare är en skara som inte utnyttjar sjukförsäkringen i onödan… 

72 procent av småföretagarna anser att det är besvärligt  att administrera sjuklön.  

Sex av tio arbetar på kvällar och helger med administration av sjuklön. Och endast 25 procent klarar av att sköta det lite snabbt och enkelt. för resten är det en tidsödande syssla som inte ligger för dem. 

37 procent av småföretagarna hade ingen aning om att de får tillbaka större delen av sjuklönen i efterhand. 27 procent visste om det men ansåg att det inte är rätt att de skall låna ut pengarna till staten i uppemot ett år. Eftersom 37 procent inte vet om att de får tillbaks pengar och över 70 procent låter bli att sjukanmäla sig trots att de är sjuka så utgör dessa småföretagare en verkligt lönsam skara medborgare för landet sett ur den aspekten.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.