Citat

- Rapporten visar att det offentliga och småföretagen hittar varandra, men alldeles för sällan. Det behövs ännu bättre möjligheter för småföretag att lämna anbud och det måste vara enklare att göra affärerna,
Mats Assarsson, Ordförande för Företagarförbundet.
- “I dag är det en djungel för en småföretagare att hitta vägen fram till en offentlig affär. Vi är guiden och garanten för att företag ska hitta rätt”,
Fredrik Tamm, vd för PublicInsigh
”När regeringen beslutar att ta bort intäkterna för dessa drabbade företag så måste regeringen betala för intäktsbortfallet” –
Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet
”Alla som kan arbeta ska arbeta”
Magdalena Andersson i Almedalen 2019
”Trappstegsmodellen för att alla företag skall kunna ta rimligt stora steg för att anställa”
Mathias Rebane
”Tanken på att småföretagen skulle kunna förutse denna historiska kris kan inte ens Per Bolund vara allvarlig med”
Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet 
”Avskaffa löneavgiften så ger det företagen möjlighet att spara till de buffertar du efterlyser Per Bolund”
Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson Företagarförbundet”
Krispaketen har bestått i att företagen skall vänta på pengar, men vad många behöver är ett rättvist kapitaltillskott för att betala löner inte en ökad personlig risk.
Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson Företagarförbundet
- Denna lösning skyddar statens och skattebetalarnas utlånade pengar utan att sätta företagaren i en akut ansvarsposition. Samtidigt som staten kan rädda tiotusentals företag från att gå i konkurs.
Henrik Kristensen, ekonomie doktor och vd på Reguity Group AB
Det är inte rätt att Småföretagen skall låna till 6,6 procents ränta av sitt eget skattekonto medan bankerna kan låna till 0,2 procents ränta av riksbanken.
Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet
”en småföretagarminister är faktiskt nödvändig för svensk företagsamhet och välfärd”
Mats Assarsson
- Vi vet sedan tidigare undersökningar att försenad fakturering leder till större kreditförluster så det är inte bra
Mats Assarsson
Genom att stimulera unga och utsattas anställningsbarhet genom lägre arbetsgivaravgift kan företagens kompetensbehov lösas samtidigt som arbetslösheten sänks och utbildningsnivån på arbetstagare höjs. Ett politiskt ”kinderägg” som smakar sött för alla parter.
Mats Assarsson
Vi, våra medlemmar och alla andra småföretagare i landet välkomnar detta och ser fram emot snabba beslut om sänkta sjuklönekostnader efter valet. Värre, sett ur ett småföretagarperspektiv, är att inte samma enighet råder kring arbetsgivaravgiften och viktiga förändringar i arbetsrätten.
Mats Assarsson, förbundsordförande Fria Företagare