Småföretagare har miljard i ofakturerade jobb

Report this content

Och dröjer onödigt länge med att fakturera...

Småföretagare som är medlemmar i Företagarförbundet Fria Företagare anger att de har ofakturerade jobb tillsammans för upp emot 1 miljard. I en undersökning genomförd under juni anger hälften av företagen att de har ofakturerade jobb till ett genomsnittligt värde av 145 000 kr per företag

Om samma förhållande gäller för resten av Sveriges småföretag innebär det att det ligger över 80 miljarder i ofakturerade arbeten som landets företagare lånar ut till varandra, räntefritt! 

-    Att ta betalt direkt för utfört arbete är tydligt ett mycket större problem för mindre företag än man kan tro. Det vi kan se är att det till stor del beror på ineffektiva rutiner och att småföretagare ofta prioriterar att ta in och genomföra arbeten. Att fakturera och ta betalt för jobbet kommer då ofta i andra hand säger Marie Lundberg, vd på DICOPAY, som arbetar med att göra det superenkelt för småföretagare att fakturera och ta betalt direkt från mobilen. 

Fakturering har blivit enklare

Men trots det så anger nästan var tredje företagare i undersökningen att de upplever fakturering och betalningar som en jobbig del av arbetet. Och hela 63 procent anger att de då och då blir sena med sin fakturering. 

-    Vi vet sedan tidigare undersökningar att försenad fakturering leder till större kreditförluster så det är inte bra säger Mats Assarsson, ordförande i Företagarförbundet Fria Företagare

Småföretagare använder traditionella rutiner

Hela 66 procent anger att de fortfarande skickar pappersfakturor i brev. Inte nödvändigtvis alla men en andel av fakturorna kräver skrivare, frimärke och kuvert för att nå kunden. 

-   Kanske är detta beteende en del av svaret på varför andelen ofakturerade jobb är i mina ögon ganska hög. Säger Mats Assarsson.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi vet sedan tidigare undersökningar att försenad fakturering leder till större kreditförluster så det är inte bra
Mats Assarsson