Ägare i aktiebolag drabbas hårdare vid sjukdom

De som driver sin verksamhet i aktiebolag har idag sämre villkor än de som har enskild firma. Närmare 9 av 10 småföretagare vill ha en likabehandling av företagare avseende trygghetssystemen oavsett företagsform, enligt en undersökning som FöretagarFörbundet gjort.

Lika många, 9 av 10 småföretagare, vill att avgiften för trygghetssystemens försäkringar blir proportionell i förhållandet till användandet då företagare utnyttjar försäkringarna i betydligt mindre omfattning än anställda.

- Då närmare hälften av alla nystartade bolag drivs som aktiebolag drabbas just de företagarna hårdare t ex om de blir sjuka eller behöver utnyttja föräldrapenningen. Det här är djupt orrättvist och effekterna går inte enbart ut över den enskilde företagaren som driver ett AB utan påverkar företagsklimatet negativ i stort, säger FöretagarFörbundets ordförande Mats Assarsson.

2010 infördes förbättringar av trygghetssystemen för enbart egenföretagare med fokus på karenstid, sjuk- och föräldrapenning, sjuklön samt arbetslöshetsförsäkringen för företagare. FöretagarFörbundet som i många år drivit opinion för att just få till förbättringar inom området  ställde sig positiv till dessa. Det återstår dock ett antal punkter innan vi är helt nöjda. En av dessa är avsaknaden av likabehandling mellan företagsformer, helt enkelt att jämställa trygghetssystemen för alla småföretagare oavsett bolagsform.

FöretagarFörbundet vill även se förändringar för företagare gällande avgiften till trygghetssystem i relation till användning som t ex i Storbritannien. Företagare använder försäkringarna i mycket mindre omfattning än anställda och bör därför betala en lägre avgift.

I enkäten (som besvarats av 325 småföretagare och medlemmar varav 30 % soloföretagare och 55 % har 1-9 anställda) anger också 4 av 10 att de inte känner till skillnaderna i de allmänna trygghetssystemen mellan de två vanligaste företagsformerna.

FöretagarFörbundet vill att:

Trygghetssystemen ska jämställas för alla småföretagare oavsett företagsform och att avgiften för försäkringar differentieras nedåt och anpassas i proportion till utnyttjandet för företagare jämfört med anställda.

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande FöretagarFörbundet
0709 - 374 133

FöretagarFörbundet är Sveriges största ideella organisation för landets minsta företag, de med 0-9 anställda. Med medlemmar över hela landet är vi är en stark maktfaktor i Sverige. Vi arbetar för att det ska vara attraktivare att starta företag, enklare att driva företag och lönsammare att anställa i företag. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagandets roll i samhällsutvecklingen är kärnan i vår verksamhet. Vårt arbete har gett synbara resultat. Läs mer på www.ff.se

Taggar:

Prenumerera