De två viktigaste frågorna

…när småföretagarna prioriterar bland 

januariöverenskommelsens 73 punkter.

Den viktigaste frågan

Bättre villkor för företagande och entreprenörer 

– beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag skall bil mer gynnsam.

74% av småföretagen prioriterade denna punkt ur 73 punktsprogrammet som topp tre. Hela 40% hade den som topp 1 Vidare tror 30% att förslaget kommer genomföras medan hela 70 procent är pessimistiska till att beskattningen blir mer gynnsam.

På andra plats

Arbetsavgivaravgiftens sänks 

76 % av företagen prioriterade sänkt arbetsgivaavgift bland topp tre och 31% tyckte att den var allra viktigast. Optimismen inför detta är något större då 42 procent tror på att arbetsgivaavgiften sänks, medan 58 procent inte tror att det kommer ske några förändringar.

Mest optimistiska 

var företagen till attförslaget om sänkt skatt på arbete och en grön skatteväxling kommer att genomföras. Under denna punkt hittar vi borttagande av värnskatt och högre miljöskatter. Hela 73 procent av småföretagen tror på att detta kommer genomföras under mandatperioden.

En majoritet av företagen tror inte på 

att regeringen klarar av att lösa problemen med den svenska järnvägen. Endast 15 procent tror på att vi får en punktligare svensk spårbunden kollektivtrafik. Som var ett av löftena i 73 punktsprogrammet.

Ta del av hela undersökningen här 

Vid frågor kontakta gärna
Mats Assarsson, Förbundsordförande Fria Företagare
0709 - 374 133
mats.assarsson@ff.se

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Om oss

Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare ochtryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse isamhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar. Läs mer på www.ff.seFölj oss på Facebook https://www.facebook.com/friaforetagare/

Prenumerera

Media

Media